Ved du, hvordan du undgår fejlrekruttering af ledere?

Ledere er centrale for din virksomheds forretning. Får du ikke rekrutteret den rette person til et lederjob, kan det nemt blive en kostbar affære med direkte indflydelse på resultater, produktivitet, sygefravær og medarbejdernes tilfredshed.

Samtidig stiller lederens komplekse ansvarsområder krav om forskellige kompetencer. Ud over at have de rette faglige færdigheder skal enhver leder kunne træffe beslutninger, motivere og udvikle medarbejdere samt styre og følge op på virksomhedens processer og tiltag. Det gør lederrekruttering til en vigtig, men kompliceret disciplin.   

Netop vigtigheden af at have handle- og beslutningskraftige ledere gør Decision Dynamics Decision Styles til et værdifuldt redskab til rekruttering af nye ledere. Værktøjet afdækker først og fremmest kandidatens beslutningsvaner, så I sikrer jer, at personen er i stand til at træffe de beslutninger, som lederjobbet kræver. Dermed opnår din virksomhed større sikkerhed for, at lederen kan håndtere jobbet med succes fra starten.

Som supplement til Decision Dynamics Decision Styles hjælper en personlighedstest som Bidrag til Bedømmelse jer med at finde den bedste kandidat. Testen fokuserer på centrale personlige kompetencer og afdækker, om kandidatens egenskaber matcher den jobprofil, din virksomhed har defineret. 

Ud over at sikre en kandidat med de rette egenskaber er det vigtigt, at I som virksomhed kan imødekomme den nye leders karriereforventninger. Her er Decision Dynamics Karrieremodel med til at belyse lederkandidatens karrieremål og dermed afklare, om din virksomhed kan tilbyde den karriere, som vedkommende ønsker. På den måde er virksomheden bedre rustet til at undgå en uholdbar ansættelse for begge parter. Med den rette kombination af forskningsbaserede testværktøjer er I godt rustet til at undgå fejlrekruttering og samtidig sikre succesfuld ledelse i jeres virksomhed.