Effektiviseringer er nu kultur hos Patientforsikringen

Stort set alle virksomheder har fokus på at øge deres produktivitet, men kun en fjerdedel oplever den forventede effekt af deres indsats.

Vicedirektør i Patientforsikringen, Martin Erichsen, vurderer, at varig effekt af effektiviseringstiltag kun skabes, hvis ledelsen kombinerer tiltagene med forandring i virksomhedens kultur. Patientforsikringen har selv fokus på at koble standardværktøjet Lean til virksomhedens kultur for at skabe effekt.

En CfL-Undersøgelse viser, at selvom 93 procent af danske ledere i nogen eller høj grad arbejder med forbedringer af effektivitet og produktivitet, oplever kun 26 procent den forventede effekt.

Det er foruroligende, at virksomhedernes ressourcer så ofte viser sig at være brugt forgæves. Resultatet rejser spørgsmålet, om lederne vælger de forkerte værktøjer, når virksomheden skal effektivisere.

Undersøgelsen tyder på, at det spørgsmål er berettiget. 43 procent svarer, at de primært anvender standardværktøjer, mens kun 35 procent mener, at værktøjerne kan hjælpe til at øge produktivitet og effektivitet. Samtidig mener 33 procent, at etablering af en forbedringskultur i særlig grad kunne hjælpe til at øge produktiviteten, men kun 24 procent arbejder med det.

Standardværktøjer kan ikke stå alene

Patientforsikringen, der arbejder med at sikre erstatning til patienter, som er kommet til skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling, har også fokus på at øge produktiviteten. Vicedirektør Martin Erichsen mener, at standardværktøjer kan være nyttige, men de skaber ikke resultaterne i sig selv. Derfor har Patientforsikringen koblet standardværktøjet Lean til en efterfølgende forandringsproces i virksomheden.

”Mange virksomheder er tvunget til at rationalisere og griber derfor til standardværktøjer, som dog ikke rækker ind blandt medarbejderne. Hvis der skal skabes resultater, skal værktøjerne følges op af det lange seje træk, og der skal skabes en forandringskultur blandt medarbejderne. Samtidig bør der være et system, der samler forslag til forbedringer op,” siger Martin Erichsen og fortsætter:

”Vi brugte Lean som et analyseværktøj til at få øje på, hvor i arbejdsprocessen vi kunne optimere. For eksempel vurderer medarbejderne nu fra sag til sag, om der er brug for at trække på eksterne læger, og vi har faktisk skåret ned på vores forbrug af eksterne tjenester. Lean var udgangspunktet, men forbedringerne viser sig, fordi vi systematisk har arbejdet med forbedringer i alle områder af organisationen og på den måde skabt en kultur for at tænke i effektiviseringer blandt vores medarbejdere,” forklarer Martin Erichsen.

Tankegang er blevet kultur

Martin Erichsen mener, at virksomheders effektiviseringstiltag ofte falder til jorden, fordi det er en topstyret proces. Han er derfor bevidst om at inddrage Patientforsikringens medarbejdere for at skabe en kultur for at tænke i effektiviseringer. På den måde bevæger hele virksomheden sig fremad.

”De gode idéer kommer ofte fra de medarbejdere, der sidder med det konkrete arbejdsområde. En Leangruppe bringer nu medarbejdernes forslag til forbedringer videre til ledelsen, og vi har på den måde skabt et system, der samler de gode idéer op og sørger for, at de bliver til virkelighed” siger Martin Erichsen og fortsætter:

”Det sjove er, at medarbejderne nogle gange spørger: ’Hvad skete der egentlig med Lean?’ De tænker ikke over, at tankegangen er blevet implementeret og faktisk er blevet til kultur,” slutter Martin Erichsen.