Forretnings- og strategiudvikling er også god latin i det offentlige

Kommunal topembedsmand henter inspiration til ledelsesudfordringerne i det offentlige system gennem CfLs toplederprogram Advanced Business Development.

Det kan godt være, at toplederprogrammet Advanced Business Development, ABD, primært er målrettet erhvervslivet, men der er så mange paralleller mellem ledelsesudfordringerne i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor, at ABD er et særdeles relevant værktøj for ledere i det offentlige. Det mener kommunaldirektør Erik Meldgaard Bendorf fra Svendborg kommune. Han har netop afsluttet rækken af moduler i forbindelse med programmet, hvor han på det pågældende hold var eneste offentlige ansatte. Om baggrunden for sin deltagelse i ABD-programmet siger Erik Meldgaard Bendorf: ”Det var et bevidst valg at gå på kursus med ledere fra det private erhvervsliv. Jeg kender den offentlige sektor godt og har et stort netværk i det offentlige, og derfor syntes jeg, at jeg ville få mest ud af at prøve noget andet og få et andet input end det, jeg normalt får,” siger Erik Meldgaard Bendorf, der siden uddannelsen som cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet har haft flere stillinger inden for det offentlige.

Andre termer – samme mening

Erik Meldgaard Bendorf siger om toplederprogrammet, at de store emner som forretningsudvikling og strategiudvikling i hans optik er lige så relevante for en offentlig virksomhed som for en privat.    ”Noget af det, der springer i øjnene er, at mange af termerne forekommer at være fremmede i min verden. Men det ændrer ikke på, at hvis man prøver at kigge bag termerne og begreberne, så mener jeg, at de bagvedliggende organisatoriske og ledelsesmæssige overvejelser er fuldstændigt parallelle. Der kan selvfølgelig være nogle forskelle eller nuancer, men for mig ændre det ikke på, at mange af overvejelserne på disse områder er fuldstændigt identiske,” siger kommunaldirektøren.

Fusioner = sammenlægninger

Et andet væsentligt emne undervejs i programmet har været fusioner og opkøb, men hvad kan en kommunaldirektør bruge det til? En hel masse, siger Erik Meldgaard Bendorf: ”Emnet er meget relevant i min verden. Vi bruger måske lidt anderledes ord, men vi arbejder jo også med strukturomlægninger som f.eks. effektiviseringer af en skolestruktur eller en institutionsstruktur, hvor vi slår institutioner sammen.” ”Vi har jo lige været igennem en kommunesammenlægning, som jo er en slags virksomhedsfusion. Det var faktisk så relevant for mig som offentligt ansat, at jeg ærgrede mig over, at jeg først var på kurset nu. Der kom en masse spændende input, hvor jeg sad med den ene aha-oplevelse efter den anden i forhold til det forløb, jeg har været igennem med sammenlægningen af Gudme, Egebjerg og Svendborg til én kommune.”  ”Det ville have været utroligt relevant at have vidst disse ting på forhånd, men en pointe i dag er, at fordi vi har været gennem kommunesammenlægningen, så er det ikke slut. Vi arbejder fortsat med institutionsstrukturer, hvor det handler om at fusionere små organisationer. Og disse overvejelser foregår i alle kommuner mht. til, hvordan man kan effektivisere filialstrukturer osv. Og her bliver alle overvejelser omkring virksomhedskulturerne i de små organisationer uhyre interessante og relevante for os i den offentlige sektor,” siger Svendborgs kommunaldirektør.

Den personlige case

På toplederkurset har deltagerne arbejdet med hver sin personlige business case. For Erik Meldgaard Bendorf handlede det blandt andet om at optimere direktionsarbejdet i Svendborg kommune. ”Jeg er meget positivt overrasket over, at mine holdkammerater fra de private virksomheder har været gode til at give kvalificeret feedback på min business case, selv om jeg havde en tro på, at det måske kunne være svært for dem, fordi mine rammevilkår er anderledes end deres. Men i stedet har det været fantastisk spændende at opleve, at de med deres forskellige ståsteder har kunnet byde fantastisk kvalificeret ind. Det illustrerer meget godt, at man i stedet for at anskue offentlige og private virksomheder ud fra, hvor forskellige de er, bør anskue dem ud fra, hvad vi har til fælles.”

Erhvervspsykologernes rolle

Svendborgs kommunaldirektør peger i øvrigt på den vigtige rolle, som CfLs erhvervspsykologer spiller for deltagerne på kurset. Han har selv nydt godt af den personlige feedback fra psykologerne, og det har - ud over at være nyttigt på en række områder – været en enestående mulighed for selvrefleksion. ”I en travl hverdag er det let noget, der glider i baggrunden. Men her bliver det trukket helt frem i forgrunden, og der stilles skarpt på det med ”projektørlys”, og det tror jeg altid er rigtigt sundt. Og det er næsten umuligt ikke at tage det med sig hjem,” slutter kommunaldirektøren.

Fakta om:

Erik Meldgaard Bendorf. Født 1962. Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet 1988. Har været kommunaldirektør i Svendborg kommune siden 2004.Tidligere ansættelser i Vissenbjerg kommune, Fyns Amt og Sundhedsministeriet.