Gazelle med vinden i ryggen

Webbureauet Peytz og Co. har med selvevalueringsprocessen VIND fået styr på indsatsområderne efter syv år med kraftig vækst og øget kompleksitet i bureauets struktur og arbejdsgange.

Siden Christian Peytz i begyndelsen af 2003 etablerede webbureauet Peytz & Co. sammen med flere tidligere kolleger, er tilgangen af opgaver og kunder vokset så meget, at antallet af medarbejdere i samme periode er tidoblet fra fire og en halv til 45. Væksten er heller ikke gået ubemærket hen, for Peytz & Co. er tre år i træk blevet udpeget som Gazelle-virksomhed af Dagbladet Børsen og alt tyder på, at bureauet også bliver det for fjerde år i træk.

Samtidig har virksomheden opnået en position som et af de stærkeste brands i branchen. I en imageanalyse, som MyResearch har foretaget i samarbejde med Bureaubiz og Dansk Annoncørforening, ligger Peytz & Co. i toppen, når det gælder strategisk styrke og digitale specialkompetencer og adskiller sig ifølge analysen markant fra konkurrenterne i kraft af sine styrkepositioner.

Succes har også en pris

Så kraftig vækst giver stort set kun positive udfordringer og sorte tal på bundlinjen, men alligevel har opstigningen fra et overskueligt og ejerledet bureau til en stor virksomhed med flere afdelinger og ledere gjort tingene meget mere komplekse. Og selv om strategisk arbejde er en spidskompetence på Rentemestervej i København, hvor bureauet har hjemme, så var det tiltrængt at få en rådgiver udefra til hjælpe til med at evaluere arbejdsgangene og optimere dialogen i ledergruppen samt at skabe et fælles fokus på de vigtigste indsatsområder. Som Christian Peytz udtrykker det:

”Det er svært at gøre tusind ting ad gangen. Det er meget nemmere at gøre tre-fire ting. Det gør det samtidig lettere at få overblikket og at prioritere rigtigt samt at opnå enighed i ledergruppen om, hvordan man skal gøre det. Jeg tror, at behovene er ekstra udtalt, hvis man er en virksomhed i stor vækst, men behovet er der nok i de fleste virksomheder, når det kommer til stykket.”

”Vi arbejder med lidt af det samme på vegne af vores kunder, hvor vi hjælper med at fokusere på det, der er vigtigt, når de skal have nye løsninger, som også kræver stor kompleksitet. Men når det gælder een selv, er det bedre, at man bruger eksterne konsulenter til at sætte skub i seriøsiteten i sådant et projekt,” siger Christian Peytz.

Med VIND i ryggen

Det var bureauets økonomi- og administrationschef Jan Bergh, der sidste år foreslog at gøre brug af CfLs rådgivere, som foreslog selvevalueringsmetoden VIND. Bergh fik inspirationen via sit netværk:

”Jeg blev opmærksom på, at CfL havde kompetencer, som på relativt kort tid og på en meget operationel måde kunne hjælpe os med at få defineret de vigtigste indsatsområder. Ambitionerne har heldigvis aldrig fejlet noget i virksomheden, så der var mange ideer og tanker om, hvad man skulle gøre, men som vi af den ene eller anden årsag ikke fik gjort noget ved eller afsluttet. Det var derfor meget væsentligt for os, at det var en struktureret model, der lå til grund for denne øvelse. Det viste sig også, at vi på kort tid var i stand til at få oplistet og ikke mindst prioriteret de mest centrale indsatsområder,” fortæller Jan Bergh.

I mål på halvandet døgn

12 ledende medarbejdere fra Peytz & Co. brugte den afsatte tid på halvandet døgn på arbejdet med VIND, og resultatet blev udvælgelsen af fire primære indsatsområder plus yderligere 20 på en idéliste.

”Det var en god kombination af en teoretisk velunderbygget model og en veltilrettelagt metode/proces, der gjorde, at vi som gruppe nåede meget længere end de fleste forventede. Der var en rigtig sjov afsluttende øvelse, hvor de formulerede budskaber lægges ud på gulvet, og hvor vi derefter sammen prøver at strukturere dem til fire indsatsområder. Det er jo altid svært at træffe den slags beslutninger, og derfor var det en interessant øvelse, som gjorde os meget klogere på os selv,” siger økonomi- og administrationschefen.

Til gavn for kunderne

Peytz & Co. har rødder i mediebranchen i kraft af Christian Peytz’ karriere som udviklingschef på Dagbladet Børsen, chef for TV2/Interaktiv og Media Executive i TDC, og det afspejles i kundeporteføljen, som omfatter de fleste større medievirksomheder i Danmark.

Ledelsen i Peytz er ikke i tvivl om, at et fælles fokus på indsatsområderne får en afsmittende effekt på leverancen af webløsninger til kunderne.

”Vi har fået et redskab, som forhåbentlig kan være med til at sikre, at vi får en klarere aftale med kunden om, hvad det er, der skal leveres og til den aftalte tid. Ikke fordi vi er specielt ringe til det, men vi tror, at vi kan blive bedre,” siger Jan Bergh.

Fakta om:

Jan Bergh, økonomi- og administrationschef. Ansat i 2009. Salgsdirektør i MatchWork.dk 1998-2009. Har tidligere bl.a. været personaledirektør i Fona og oplagschef på Politiken. Cand. merc. i operationsanalyse.