Højtflyvende indiske forretningscases kombineret med godt dansk netværk

Tidligere vicedirektør Malene Torp fra undervisningsinstitutionen DIS fandt inspiration til en større professionalisering af virksomheden gennem CfLs program Advanced Business Development, ABD. Hun fik samtidig et længe ønsket netværk med ledere fra andre brancher.

Danish Institute for Study Abroad, DIS, har de seneste ti år oplevet en stor vækst i antallet af studerende med deraf stigende forretnings- og ledelsesmæssige udfordringer. DIS er en dansk erhvervsdrivende fond, som udbyder betalingsuddannelse på universitetsniveau for amerikanske studerende, der ønsker at tage et semester i udlandet. Og med årene er det blevet populært i USA at lægge et udenlandsk studieophold til København.

”Vi er gået fra at være en slags mellemfolkelig bevægelse til at være en større aktør på markedet, og det har affødt et ønske om øget professionalisering rent forretningsmæssigt. Ikke kun fordi vi er vokset, men også fordi hele markedet for at læse i udlandet er blevet mere professionelt,” fortæller Malene Torp.

Tid til udvikling

”Jeg har arbejdet i DIS i ni år og er i dag vicedirektør med et stort ansvar. Jeg har mange medarbejdere og er med i nogle meget komplekse strategiske diskussioner. Det var derfor vigtigt for mig at være klædt bedre på til dette og vigtigt for mig at kunne hente inspiration udefra. Jeg har professionelt kun beskæftiget mig med undervisningsbranchen. Derfor var tiden inde for mig til at møde ledere fra andre brancher og få et netværk, som jeg kunne drøfte udfordringerne med,” siger hun.

Vigtig benchmarking

Malene Torps deltagelse i ABD-programmet gav hende mulighed for at benchmarke DIS med andre brancher. Og selv om hun havde en klar fornemmelse af, at ledere står med nogle af de samme udfordringer, var det vigtigt at få det bekræftet.

”Selv om jeg beskæftiger mig med undervisning, har jeg de samme ledelsesudfordringer som de andre ledere, når det gælder de strategiske udfordringer, organiseringen af virksomheden, markedsføring, kundehåndtering, og f.eks. hvordan man forholder sig til eksterne stakeholders. Mit hidtidige akademiske netværk har fokuseret meget lidt på de forretningsmæssige aspekter. Meningen med at deltage i ABD var derfor at få lov til at se min arbejdsplads udefra, som det den også er – nemlig en forretning og få noget input til den side af vores virksomhed.”

Indisk laboratorium

Som et led i udviklingsprogrammet var deltagerne blandt andet en uge i Indien og en uge i Oxford. I New Delhi oplevede de et højtflyvende marked i stærk vækst med de udfordringer, som det giver.

”Alle strategiske udfordringer i Indien bliver forstørret, fordi tingene går så stærkt, og fordi der er så mange muligheder og faldgruber. Det var et meget godt laboratorium til at studere og arbejde med strategi – også selv om man slet ikke skal operere i Indien eller i Kina. I starten var jeg lidt skeptisk overfor, om det virkelig var nødvendigt at tage helt derud for at diskutere strategi på en fornuftig måde. Jeg blev positivt overrasket over, hvor meget mere det gav mig, end hvis jeg havde siddet på undervisningsbænken på et kursuscenter i Nordsjælland. Begrundelsen for at være i Oxford var ikke lige så stærk, som det at være i Indien, men indholdet i undervisningen var rigtig godt,” siger hun.

Business case implementeret

Den personlige business case, som Malene Torp valgte at arbejde med, handlede om DIS’s ledelsesberedskab, og om hvordan den overordnede ledelsesplan kunne opgraderes. I dag er Malenes business case implementeret med et meget positivt resultat.

”Et vigtigt element i ABD-programmet var CfLs erhvervspsykologer, som jeg talte med undervejs – både om de organisatoriske udfordringer og om min egen rolle i den opgradering af det ledelsesmæssige, som manglede i DIS.”

”Jeg sparrede desuden med mit nye netværk om mine udfordringer og kørte sideløbende en proces her i virksomheden, hvor jeg talte med de relevante mennesker. På den måde nåede jeg frem til et forslag om, hvordan vi skulle skrue ledelsesgruppen sammen. Det har medført en fladere struktur og gjort, at vi har flere mennesker involveret i den strategiske ledelse af DIS og har en bedre forankring mellem de overordnede strategiske diskussioner og de forskellige lag i  organisationen. Jeg kan allerede nu se, at det har bidraget positivt til vores udfordringer.”

Netværk for livet?

I DIS deltog den nuværende økonomidirektør i ABD-programmet tilbage i midten af 90’erne. Hendes netværk fra den gang er stadig intakt 15 år efter. De holder møder og foretager studierejser sammen et par gange om året.

Malene har selv store forventninger til sit ABD-netværk. Deltagerne har lavet en bestyrelse, indbetaler kontingent og har aftalt møder for fremtiden.

”Set med mine øjne er en af de største benefits fra ABD det netværk, jeg har fået med folk fra andre brancher. Som leder har man ind imellem nogle problemstillinger, som man hverken kan gå til sin chef eller medarbejderne med. Derfor er det rart at være med i et forum, hvor der er mulighed for at dele sine bekymringer og problemstillinger. Netværket kommer jo til at kende dig godt nok til at kunne give input og sparre om de udfordringer, du sidder med,” slutter tidligere vicedirektør Malene Torp.