Lars Jespersen, chefredaktør på Nordjyske Medier siden 2002. Deltog i CfLs Resilient Leadership-program på Saïd Business School, University of Oxford, maj 2019.

”Programmet var spot on i forhold til udfordringerne i mediebranchen, og det jeg beskæftiger mig med.

Vi talte meget om, hvordan du håndterer flere store forandringer samtidigt. Man kan nemt blive i tvivl om, hvad der er de rigtige løsninger. Hvordan lever du så med det, og hvordan finder du alligevel vej?

Vi blev præsenteret for flere modeller og betragtninger om, hvordan man håndterer netop tvivl - hvordan man håndterer flere mulige udfaldsrum, og hvordan man bevæger sig imellem de forskellige rum i stedet for at opfatte dem som statiske.

Det gav rigtigt god mening med modeller, der favner noget komplekst, men som du kan genkende og derfor nemmere kan tale om.

Du fik følelsen af, at der eksisterer et kompleks af mange ting, som bevæger sig samtidigt. Og det er der en pointe i: Hvis begivenheder opstår hver for sig, er de nemme nok at håndtere. Virkeligheden er, at du konstant skal prioritere, og at det du gør, påvirker de næste beslutninger.

Resilient

Vi diskuterede ud fra et billede: Hvis du står og kaster sten i en sø, spreder den ringe i vandet. Hvis du kaster rigtigt mange sten i hele vejen rundt om søen og hele tiden, så opstår der interferens mellem alle bølgebevægelserne. Det er jo meget det, vi oplever som ledere. Der sker altid noget. Lige der og så der. Der er altid noget, du kan forfølge, så billedet fungerede rigtigt godt.

 De mange muligheder og udfaldsrum blev set ud fra et virksomhedsnært niveau, men også ud fra et samfundsmæssigt synspunkt. Og det er meget vigtigt for mig. Det kan ikke nytte noget, at vi kun prøver at forstå os selv og de ting, der påvirker os, som isolerede fænomener i forhold den virksomhed eller branche for den sags skyld, som vi arbejder i. Det er sundt at få det brede samfundsmæssige perspektiv med, og det synes jeg lykkedes på alle måder.

 

 

Jeg blev også mindet om mine grundlæggende værdier, og hvad du er der for som leder. Det er jo ikke fordi, jeg aldrig har diskuteret det før, men det var godt at blive mindet om. 

Jeg har tidligere gennemført forløb hos CfL, så jeg var tryg ved, at det var et godt program. Og overordnet var niveauet højt. Selve undervisningen gav noget, men der var også en høj grad af involvering. Derfor betyder det meget, at de deltagere, der er med, også byder ind og siger noget interessant. Og at vi ikke er flere, end at alle kan være med.

Der var en god balance mellem undervisning og diskussion. Og så var underviserne gode til at få os til at fokusere på få, vigtige pointer, som du kan omsætte til noget, når du komme hjem.”