"I netværket bliver vi præsenteret for nye tankegange og muligheder"

- Lise Christensen, HR konsulent, AP Pension

Jeg har været med i netværket HR professionelle siden 2007 og bruger i høj grad netværket til sparring og inspiration.

Netværk giver inspiration
I netværket vender vi problemstillinger, udfordringer eller oplevelser med hinanden, fordi vi er en gruppe ligesindede, som kender til hinandens arbejdsopgaver og forstår dem.

Ved at have et netværk uden for sin egen organisation, får man et øje for, at andre gør noget på andre måder, og man får inspiration til at gøre det på en anden måde. Hvis man for eksempel skal have et nyt system, så kan man spørge hinanden i netværket for at få sparring.

Et fortroligt rum
Det er også et fortroligt rum, hvor vi vender ting med hinanden, som kan være svære at vende med andre. I netværket forstår vi de udfordringer og problemstillinger, som HR kan sidde i. Vi får vendt mange fortrolige ting og giver forslag til hinanden for at hjælpe. På den måde bliver man præsenteret for nye tankegange og muligheder at gøre det på.

Selvom vi taler om seriøse emner, er det alligevel hyggeligt og rart at være til de her møde. Vi kender hinanden og har en fælles forståelse gennem vores job. Og så er det bare nogle super søde mennesker, der er med i netværket.

Vi ser kun hinanden få gange om året, men alligevel ved man, at der er et fortroligt rum, hvor vi deler, accepterer og forstår.

Vælger selv emner med relevans
Et normalt netværksmøde foregår med, at vi starter med at tjekke ind hos hinanden. Vi bruger tid til at fortælle hinanden, hvordan vi har det både arbejdsmæssigt og personligt. Og derefter snakker vi om emner, som vi selv har valgt at have fokus på.  Der er ingen, som presser et emne ned over hovedet på os. Netop fordi det vi snakker om, skal have så meget relevans for os som muligt.

Efter et netværksmøde kan jeg gå derfra og være både lettet og have en masse inspiration med hjem. Det er som at få lukket luft ud af en ventil. Det med at høre de andres forslag og forståelse eller selv at bidrage er rart og giver noget, man kan tage med hjem.