Lederudvikling skal have værdi for virksomheden - og den enkelte

En sammenhængende plan for lederudviklingen i forsikringsvirksomheden Forca sikrer, at direktørerne og mellemlederne taler samme sprog.

Som leder i forsikringsvirksomheden Forca må og skal du gerne videreuddanne dig til gavn for din karriere, men indsatsen og investeringen skal primært gavne virksomheden og sikre, at Forca når i mål med sin strategi.

Derfor er der fastlagt planer for lederudviklingen for de seks direktører og for de omkring 30 mellemledere og projektledere i forsikringsvirksomheden, der har godt 300 ansatte.

Sammen om strategiarbejdet

Tidligere matematisk direktør Claes Vestergaard i Forca er en af de seks direktører, der er gået i den tidligere administrerende direktør Jes Damsteds uddannelsesspor gennem deltagelse i CfLs lederudviklingsforløb Advanced Business Development, ABD.

”Vi har en klart defineret vej, når det gælder lederuddannelse. Når du kommer ind som direktør, vil du selvfølgelig typisk have mere eller mindre ballast med dig, men det bliver fulgt op med ABD. Jeg har selv gennemgået udviklingsforløbet, og blandt mine kolleger i direktørkredsen er nogle færdige med det, og andre er i gang med det. Det giver en robusthed og en fælles platform i ledergruppen,” siger Claes Vestergaard.

”Pointen med det samme uddannelsesforløb for alle direktører er, at vi alle arbejder meget tæt sammen omkring strategiarbejdet og udpeger den retning, som Forca skal køre. Derfor har vi brug for en fælles platform, og derfor giver det rigtig god mening at have et forløb som ABD, som jeg opfatter som et meget godt ”hands on” udviklingsforløb. Når du går derfra, har du de værktøjer, du skal bruge,” siger han.

En tæt forankret gruppe

Claes Vestergaard beskriver direktørkredsen som en meget tæt forankret gruppe, der følger hinanden omkring strategiarbejdet. Den laver handlingsplaner, som alle er fælles om. De forpligter hinanden på tværs af områderne, så de fremstår ensartet som virksomhed.

”Det er en enorm vanskelig disciplin at fremstå på samme måde, for der er hele tiden ens eget område, som skal tilgodeses, men der prøver vi gennem strategiarbejdet at arbejde med, hvordan vi tænker vores handleplaner gennemført. Vi får hver vores ansvar for de strategiske handleplaner, men de går på tværs. Så hvordan tænker vi dem sammen. Her udfordrer vi hinanden hele tiden for at blive endnu bedre til det, vi gør.”

Godt for Forcas karriere

Claes Vestergaard understreger, at udviklingsplanerne for direktørgruppen er fantastisk for den personlige udvikling og rollen som direktør. For hans eget vedkommende er jobbet det første som direktør. Med ABD har han taget det step op ad stigen, der forbedrer hans muligheder for at påtage sig direktørrollen og det ansvar, der er forbundet med stillingen.

”Og hvis du tænker på, om det også kunne blive et afsæt til en stilling på sigt som CEO, så kan det godt det. Vores egen CEO lægger heller ikke skjul på, at han godt ved, at vi en dag måske søger et andet sted hen. Det er han meget åben omkring, hvilket  jeg synes er fint.”

”Men han har os lige så længe, som vi føler, at vi bliver udviklet i firmaet. Og når virksomheden dyrker ledernes karriere, så længe de er der, giver det et kraftigt indspark til og udvikling af virksomheden. Det er vel det, det handler om, nemlig virksomhedens ”karriere”.”

Mellemlederne taler samme sprog

For mellemlederne og projektlederne tilbyder Forca et lignende og lige så højt profileret udviklingsforløb som ABD.

”Hvert år sender vi et antal mellemledere på denne uddannelse. Der arbejder de ligesom på ABD med en personlig business case, som skal være forankret i Forca. Den skal være tværgående i virksomheden og ikke kun inden for deltagerens eget område. Når både direktører og mellemledere har haft en business case at arbejde med, får vi på den måde et fælles sprog at anvende i udviklingen af virksomheden.”

Forca har bevidst valgt, at projektlederne indgår i mellemledergruppen. På et årligt lederseminar over to dage for direktører, mellemledere og projektledere aftales det, hvordan de og virksomheden skal udvikle sig.

”Lederseminaret afholder vi, fordi vi alle sammen har et fælles ansvar for at løfte virksomheden,” siger Claes Vestergaard.

Væksthus for talenter

Hos Forca er der også muligheder for ledertalenterne blandt medarbejderne. Direktørkredsen har besluttet, at når de ser kandidaterne, skal disse gennem en evaluering for at få afdækket mulighederne. Virksomheden har derfor et såkaldt ”væksthus for ledere”, hvor HR tilrettelægger individuelle forløb med dem.

”Vi afdækker markedet og finder ud af, hvad der er relevant for den enkelte person. Men der er en rød tråd i alle uddannelsestilbuddene. Hvis nogen skal på kursus, så skal Forca have udbytte af det, og medarbejderen skal naturligvis også have det,” slutter tidligere matematisk direktør Claes Vestergaard.