NCC anvender CfLs Leadership Pipeline til udvikling af lederne og virksomheden

Det nære samarbejde med CfL bunder i kravet om en rød tråd i udviklingen af lederne og et ensartet ledelsessprog til gavn for NCC’s strategi.

Udviklings- og entreprenørkoncernen NCC Construction Danmark A/S har de seneste år haft succes med udviklingen af dens ledere til at performe på de niveauer, hvor de hver især befinder sig. Det har koncernen blandt andet fået ved at stille krav til dens eksterne samarbejdspartnere, der leverer kurser og udviklingsforløb for ledere – det være sig universiteter, handelsskoler eller CfL.

”Vi tillader os at stille krav til vores samarbejdspartnere, men også til os selv,” siger Arne Becker, der er HR direktør i NCC. Han har været med til at etablere den røde tråd, som i dag går gennem udviklingen af lederne i NCC-koncernens danske afdeling.

I tæt dialog med CfL

”Vi er på en rejse med vores virksomhed og har et ambitionsniveau omkring nogle ting, som vi gerne vil realisere, påvirke eller ændre. Det er en udvikling, som er godt i gang, og i den forbindelse tillader vi os at sige, at hvis vi skal investere penge i enten vores potentielle ledere eller de eksisterende lederes udvikling, så holder vi os for øje, hvad det er for kurser eller udviklingsforløb, de har brug for. Desuden er det vigtigt for os at de, der skal hjælpe os med at skærpe kompetencerne hos ledere og medarbejdere, er helt klar over, hvad det er, vi har brug for. Derfor er vi i en tæt dialog med kursusudbyderne om det, de kan tilbyde, og om hvordan det passer ind i vores strategi, samt det den pågældende leder har brug for,” siger Arne Becker.

”CfL har været meget lydhøre over for at tage dialogen med os om vores behov og sammensætte en slags grundpakke til forskellige organisatoriske niveauer eller forskellige ledelsesmæssige udfordringer. Det har de gjort så godt, at det passer som hånd i handske med vores ønsker. Vi er derfor i dialog omkring et endnu tættere samarbejde, fordi vi har set nogle meget positive effekter af både det at stille krav og det at involvere CfLs kompetenceudviklere i vores virksomhed,” siger Arne Becker.

Leadership Pipeline

CfLs Leadership Pipeline handler om, hvad en leder skal kunne på forskellige ledelsesniveauer. Det handler om både at lære og måske ikke mindst at aflære, efterhånden som lederen går fra det ene job til det andet, og det handler om ledelsesberedskab. CfL har en række værktøjer til Leadership Pipeline, som understøtter udviklingen af lederne på deres vej.

”Perspektiverne i et samarbejde med CfL er, at lederne – fra de begynder i deres første lederjob – vil møde de samme begreber og det samme sprog på de udviklingsforløb, de gennemgår undervejs i karrieren. Dermed får vi en rød tråd i udviklingsforløbet, som vi har ønsket, og som NCC har tænkt sammen med CfL. Der indgår også forløb, som kan være med til at tillære og aflære ledere, når de går fra én stilling til en anden. CfLs udbud stemmer rigtig godt sammen med vores strategi og udvikling, som – når vi bryder den ned – skal kunne forstås af en direktionsdirektør, en sektionsdirektør, en afdelingschef eller en enhedsleder. Det kobler lederudviklingen til den samlede strategi, og derfor er samarbejdet med CfL et godt match,” siger HR direktøren.

En nordisk øjenåbner

NCC har sammenlagt 17.000 ansatte i Norden og omkring Østersøen – heraf 3.300 medarbejdere i Danmark. At fælles sprog og ledelsesbegreber betyder meget fortæller en oplevelse, som Arne Becker har haft på et nordisk møde i koncernen, hvor en af deltagerne havde den modsatte opfattelse af begreberne Leadership og Management end de øvrige deltagere – der iblandt Arne Becker.

”Det var en øjenåbner og en god oplevelse, fordi vi fik os en snak om begreberne og derefter fik dem afstemt på tværs af landegrænserne og på tværs af forretningsområderne. Vi fik os en snak om vores samarbejde med CfL i Danmark, hvor vi gjorde gældende, at vi med samarbejdet har forsøgt at sikre et fælles sprog ved at tænke tingene sammen. Det gav inspiration til vores nordiske kolleger,” siger Arne Becker.

Fakta om:

HR direktør Arne Becker, NCC Danmark. Uddannet på DTU. Har i årene 1995-2002 arbejdet som entrepriseleder hos MT Højgaard, seniorkonsulent i Arthur Andersen Business Consulting og konsulent hos The Boston Consulting Group. Siden har han været ansat i NCC Construction Danmark A/S som direktionsassistent, sektionschef og sektionsdirektør i forskellige afdelinger. Blev i 2008 udnævnt til direktør i Byggeri DK og overgik i 2009 til at være direktør for NCCs Nøglekundeprogram. Indsættes i 2010 som direktør for såvel Kommunikation & Marketing og HR. Er senest i maj 2011 endvidere indsat som direktør for Byggeteknik og Indkøb. Medlem af CfLs direktørnetværk Klub 9 og medlem af CfLs Forum for Produktion og Udvikling.