Øget fokus på det menneskelige element når der skal effektiviseres

Klassiske effektiviseringstiltag i administration og produktionsapparat har fået følgeskab af holdningsbearbejdende initiativer over for medarbejderne.

Kært barn har mange navne, når det gælder redskaber til at at få medarbejderne til at arbejde mere effektivt – eller performe, om man vil. Målet er under alle omstændigheder effektiviseringer af måden, vi arbejder på – uanset om der anvendes LEAN, Cultural Improvement eller Operational Excellence. De omtalte begreber anvendes blandt andet i de danske afdelinger af ABB og NCC.

Både i ABB Danmark og i NCC’s afdeling for Beton & Råhus har der altid været arbejdet med effektiviseringer, men globaliseringen og den finansielle krise kræver yderligere tiltag. Derfor har det været naturligt i begge virksomheder at fokusere på mulighederne for at effektivisere måden, der arbejdes på, når de traditionelle indsatsområder som administration og produktion er blevet trimmet til det yderste.

Revolutionerende digitalisering

I begyndelsen af 1960’erne blev byggeriet herhjemme revolutioneret med indførelsen af betonelementer. Alt gik pludseligt meget hurtigere og var mere  effektivt, men den appelsin kan i dag ikke presses yderligere. Elementer er elementer, og derfor skal der arbejdes smartere med elementerne eller satses på at effektivisere på andre områder. Byggekoncernen NCC’s afdeling for Beton & Råhus er allerede i gang med at gøre begge dele, fortæller afdelingschef Bo Johansen.

”Vi satser voldsomt på nye it-systemer, der skal digitalisere alle informationer om byggerierne under hele byggeprocessen. Ud over tegninger, der vises i 2D og forskellige pc-programmer, der viser 3D, kan der oveni indarbejdes flere lag af informationer som tid, økonomi, logistik, installationer og andre aktiviteter m.m. Når vi fletter alle disse data sammen, regner vi med, at det bliver lige så revolutionerende, som betonelementerne var det i 60’erne,” siger Bo Johansen.

Det menneskelige element

Den nye teknik ventes at blive en stor hjælp for både funktionærer og timelønnede medarbejdere på byggepladserne. Her anvender de allerede LEAN som redskab til at holde fokus på, hvordan hastigheden i byggeriet kan øges:

”Vi har LEAN helt inde under huden, og samtidig holder vi mange orienteringsmøder med de timelønnede, som udfører de praktiske ting. Dermed ved de, hvad de skal lave i god tid i forvejen, og de kan selv komme med forslag til, hvordan tingene kan gøres anderledes.”

”Vi laver forskellige domicilbyggerier, boligbyggerier, koncertsale osv., og de er forskellige fra gang til gang. I forbindelse med opførelsen af Bella Sky Comwell i Ørestaden med 814 værelser er der masser af etager, der er mere eller mindre ens. Den første etage med værelser var vi faktisk 28 dage om at opføre, og flere af de sidste etager var vi kun syv dage om pr. etage,” fortæller afdelingschef Bo Johansen.

Holdningsbearbejdning af alle

Hos ABB Danmark produceres der kun meget lidt i forhold til koncernens produktion rundt om i verden af kraft- og automationsteknologier. Der er 600 medarbejdere i Danmark, men ABB er til stede i 100 lande med 117.000 medarbejdere og et katalog på over 40.000 varenumre, fortæller ABB’s direktør for Operational Excellence, Peter Halkier Nielsen.

”For tre år siden begyndte vi med det, vi kalder Operational Excellence, hvor vi arbejder med effektiviseringer og forbedringer i hele værdikæden af vores processer. Det specielle er, at vi opfordrer alle vores medarbejdere til at være med i denne procesoptimering. Men vi kører projekterne afhængig af, hvor vi kan vinde mest i forhold til vores kunder og i forhold til vores økonomi og sikkerhed,” siger han 

Bedre udnyttelse af ressourcerne

”Vi har centraliseret hele vores indkøb i én afdeling, som skal sikre os nogle bedre indkøbsaftaler, hurtigere processer og færre fejl.”

”I Engineering har vi samlet vores automationsfolk i et stort center med omkring 150 medarbejdere, hvor vi sikrer os, at vi udnytter de kompetencer, vi har.”

”Vi effektiviserer samtidig salget og kontakten til kunderne. Fra produktsalg fokuserer vi i dag mere på branchesalg. I stedet for mange sælgere med få produkter har vi nu sælgere, der dækker en hel branche og har mange produkter med sig,” fortæller Peter Halkier Nielsen.

Nye holdninger - bedre performance

ABB implementerer i øjeblikket dét, de kalder Improvement Culture. Det er en LEAN-kultur, som ABB anvender til kulturforbedringer med det formål at få den enkelte til at performe og deltage i forbedringerne. Det handler om holdningsbearbejdning af medarbejderne. Hvor den slags tidligere kom oppefra, ønsker ABB i dag, at organisationen er med til at lave forbedringerne.

”Vi har ikke kroner og ører på effekten i dag, men jeg synes, det ser meget lovende ud,” siger Peter Halkier Nielsen.

Succes med at involvere kunderne

Både ABB og NCC hører til blandt de meget få virksomheder, der involverer kunderne for at kunne gøre arbejdet mere effektivt.

”Ledelsen går ud til kunderne på højt niveau og aftaler, hvordan vi kan samarbejde fremover. Vi tager også i mange tilfælde vores kunder med til vores fabrikker i udlandet, så de kan være med til at udvikle lige netop det produkt eller den ydelse, de har brug for,” siger Peter Halkier Nielsen fra ABB.

Hos NCC Beton & Råhus er partnering med kunderne blevet en succes. Sammen med bygherrens rådgivere og andre interessenter drøfter NCC processen og detaljerne i byggeriet og finder steder, hvor tingene kan gøres anderledes og mere effektivt, inden byggeriet i gangsættes.

”Vi har en række eksempler på, at partnering gør alle parter glade og tilfredse. Gentofte kommune har f.eks. fået bygget flere skoler på den måde, og de er helt vilde med partnering, fordi de får indflydelse og indsigt i byggeriet. Her er der mulighed for at udvikle og effektivisere på en gang,” siger direktør Bo Johansen fra NCC.