Offshore ledertræning har tydeliggjort rollen som leder uden personaleansvar

DONG’s repræsentanter på borerigge og skibe har fået fast ledelsesgrund under fødderne med CfLs værktøjer for ledere med stort ansvar, men uden personale.

Kommunikationen mellem DONG's repræsentanter og de ansatte på borerigge og skibe i Nordsøen er blevet effektiviseret betydeligt efter, at DONG's såkaldte CoReps, Company Representatives, har fået nye ledelsesværktøjer at arbejde med. Tre hold CoReps har således gennemgået det nye træningsprogram, som CfL har udviklet i samarbejde med DONG Exploration & Production. Fra 2013 er programmet gjort obligatorisk for DONG’s CoReps.

Afklaret lederrolle

Resultaterne har allerede vist sig på flere måder for dem, der gennemgik træningsprogrammet i 2012. CoRep Anders Stjernholm, der har 20 års erfaring inden for olie- og gasindustrien, har fået en meget tydeligere opfattelse af sin egen rolle på den borerig, hvor han for tiden er CoRep: ”Før lå det i kortene, at jeg skulle vide alt. Sådan kan det selvfølgelig ikke være, for det er en stor og kompleks type operation. Der er mange underleverandører og tekniske discipliner involveret. Vi skal optimere performance gennem ledelse af riggen og ikke optimere performance ved at vide alting og gøre alt selv. Vi skal få de forskellige teams fra ca. 15 forskellige firmaer til at arbejde sammen og optimere riggens performance. Tidligere var der en forventning om, at vi også havde ansvaret for sikkerheden. Men i virkeligheden er vores hovedansvar i forhold til sikkerhed tilsynspligten, og det er noget ret vigtigt, der er kommet ud af det her forløb,” fortæller Anders Stjernholm.

Revideret uddrag af artiklen, Offshore ledertræning har tydeliggjort rollen som leder uden personaleansvar. Download den fulde artikel kvit og frit i boksen til højre.