Prolog til lederjobbet

Ledere uden personaleansvar er en voksende gruppe på arbejdsmarkedet. Samtidig er de en gruppe, som har deres helt egne problemstillinger at slås med. Prolog er et udviklingsprogram fra CfL, som gennem en række moduler giver værktøjer, metoder, indsigt og afklaring.

Projektleder, ekspert, funktionschef, stabsleder – kært barn har mange navne. Fælles for de nævnte er, at positionen ofte indtages af en person, der skal lede et team eller en arbejdsgruppe, men ikke har det reelle personaleansvar for medlemmerne. Disse er måske udlånt af deres formelle chefer til at deltage i et særligt projekt, eller hele virksomheden er organiseret, så mange af opgaverne løses af tværgående, ad hoc nedsatte team. ”Teamledere styrer mennesker og projekter, men har nogle ganske særlige udfordringer i jobbet. Uden det formelle personaleansvar har man ikke trumf på hånden. Man har ansvaret for, at opgaven bliver løst, men ikke hånd- og halsret over de medarbejdere, der er nødvendige, for at det kan ske.

"Det er en speciel situation,” siger Henrik Graungaard, der leder CfLs Prolog-program rettet mod ledere uden formelt personaleansvar. Han fortsætter: ”Mange oplever så at blive sendt på kurser i projektledelse, præsentationsteknik, konflikthåndtering og meget andet. Fælles for disse tiltag er, at de enten ikke rammer plet eller tager fat om isolerede problemstillinger, der ofte har større fagligt fokus end det mere underliggende behov, der handler om at lede og motivere hele mennesker. De uafhængige kurser har sjældent et fælles mål, hvor de individuelle kompetencer integreres og gensidigt støtter hinanden frem mod øget team-performance.”

Revideret uddrag af artiklen, Prolog til lederjobbet. Download den fulde artikel kvit og frit i boksen til højre.