"Det der står stærkest er sammenhængen mellem personlig resilience og virksomhedens resilience"

Resilient Leadership - The evolution of the role as top executive

Thomas Honoré – Adm. Direktør i Columbus IT 

På Resilient Leadership fik jeg inspiration og information om de vigtigste ledelsesdiscipliner og områder, der er oppe i tiden lige nu.

Thomas HonoreDer er meget hype om begrebet resilience, men det er et godt værktøj at få. Ved at putte det ned i nogle delkomponenter – personlig resilience, team resilience, virksomhedsresilience, og dermed arbejde med nogle værktøjer – er man med til at udvikle sin egen resilience og virksomhedens. Det der klart står stærkest efter forløbet er sammenhængen mellem personlig resilience og virksomhedens resilience

At stå på campus i Oxford og få serveret helt ny forskning, som viser, at de medarbejdere, der klarer sig bedst ikke nødvendigvis er de medarbejdere med mest passion, har blandt andet været med til at give mig perspektiv og gøre mig dygtigere som leder. Jeg tog til Oxford og blev inspireret. Med mig hjem tog jeg praktisk information og indsigt i mine medarbejders og menneskers psykologiske relationer.

Jeg synes, det var meget spændende og inspirerende på dels Oxford universitet og samtidig tale med de andre deltagere og høre om deres erfaringer med resilience og ledelse.

Læs mere om Resilient Leadership her. 

Læs mere om Thomas Honorés erfaringer og råd til andre strategiske ledere
Som topleder i dag må man bare erkende, at man ikke aner, hvor verden og ens virksomhed befinder sig om få år. Man kan godt se, hvilke store trends der er på vej ind over markedet, og man ved også, at de kommer til at ændre ens markedsvilkår, men man har til gengæld ingen anelse om hvordan. Derfor oplever jeg, at den helt store forskel er, at usikkerheden er blevet et grundvilkår i mit arbejde som CEO. For jeg er meget mere i tvivl om, hvorvidt de strategiske valg jeg og vi træffer, er de rigtige. Og det har gjort CEO-jobbet sværere.

Læs mere her