Scenariemetoden giver kvalificerede bud på fremtidens udfordringer

Midt i krisen har Wexøe A/S i Værløse haft stor fremgang i omsætningen af intelligente bygningsinstallationer – et område, som for et par år siden blev identificeret som et muligt vækstområde.

Da administrerende direktør Søren Heinrichsen i 2007 stod foran at skulle udarbejde en ny strategi for virksomheden, var det vigtigt at få nogle kvalificerede bud på, hvordan det fremtidige marked for el- og elektronikmateriel kunne udvikle sig. Virksomheden har siden 1958 leveret el-materiel til byggesektoren og industrien.

Inspireret af mødet med scenariemetoden hos CfL valgte Søren Heinrichsen dette værktøj til at vurdere det fremtidige marked. Lederkredsen på 10 personer gennemførte med hjælp fra en facilitator fra CfL processen over flere omgange.

Fælles billeder af fremtiden

Scenarierne er troværdige og udfordrende historier om, hvordan markedet og omgivelserne vil kunne udvikle sig i fremtiden, og de beskæftiger sig med de kritiske usikkerheder for udviklingen på markedet. Derfor udfordres deltagerne med forskellige hypoteser om ”hvad nu hvis..?”, og heri indgår også mulige kriser. I 2007 var der endnu ingen økonomiske faresignaler at få øje på, og derfor blev Worst-Case Scenario kun tangeret.

”Det værst tænkelige blev berørt, men det blev hurtigt lagt væk, for vi kunne jo ikke forestille os, at det hele kollapsede på den måde, som vi har set. Men det var bestemt oppe at vende som en del af usikkerhederne, som man jo drøfter i forbindelse med processen,” fortæller Søren Heinrichsen.

Krise eller ej så kom der en række meget positive ting ud af processen. ”Brugen af scenariemetoden betød, at vi fik nogle fælles billeder af fremtiden, og nogle fælles billeder på nogle scenarier, som vi måske ville rende ind i. Vi fik afklaret, hvilke megatrends der var i gang omkring os og hvilke usikkerheder, der var. Dem syretestede vi op mod megatrendene for at få vurderet, om usikkerhederne var reelle nok eller blot en del af en megatrend. Det var en rigtig god proces. Vi fik diskuteret en masse ting og blev ret afklarede på en række områder,” siger Wexøes administrerende direktør.

Hvad markedet vil efterspørge

Ledergruppen hos Wexøe fik gennem processen identificeret nogle scenarier, som de var ret sikre på ville være dem, der skulle arbejdes med i fremtiden – ud af de 16 scenarier, de opererede med. Og det var de udvalgte scenarier, de bragte med sig i det videre strategiarbejde.

”For os gik det i retning af de løsninger, som efterspørges på markedet, og som vores materiel indgår i, og det hjalp os med at vælge rigtigt. Selv om krisen har betydet en nedgang i omsætningen, har vi fået succes på de områder, som vi har udvalgt og satset på. Derfor har vi midt i krisen succes på et område som intelligente bygningsinstallationer – det vil sige installationer, der gør det muligt for en virksomhed eller en offentlig institution at spare en masse energi i bygninger ved at styre energiforbruget til lys, varme eller ventilation.”

Fremgang på næsten 300 pct.

Wexøes ledelse så altså tidligt, at der ville blive mere brug for energioptimering, CO2-reduktioner og lignende. Derfor valgte den at lægge endnu mere vægt på disse områder. ”Vi måtte imidlertid først gennem en længere periode uden signifikant vækst, men i dag ligger vi på en vækst på næsten 300 procent på dette specielle forretningsområde. Nu skal man jo altid være forsigtig med at tillægge succesen en enkelt omstændighed, for der skal også timing og held til, men jeg vil sige, at vi gennem arbejdet med scenarier blev bestyrket i den tro, vi havde med hensyn til, hvilken retning markedet ville bevæge sig, når det gælder energioptimering,” siger Søren Heinrichsen.

Et let tilgængeligt værktøj

Han er ret sikker på, at virksomheden bliver nødt til at anvende processen med jævne mellemrum for at finde ud af, om tingene har flyttet sig, om der findes nye eller anderledes usikkerheder, og om virksomheden derfor skal prioritere anderledes. ”Lige nu har vi en masse tiltag i gang for at sikre os i forbindelse med den igangværende krise som f.eks. trimning af vore omkostninger, og hvad vi tror fremtiden bringer af nye muligheder. Det kunne være på sin plads at få det efterprøvet ved at køre scenariemetoden en gang til, så jeg kunne forestille mig, at vi vil gøre det en gang i starten af det nye år. Det er jo et meget let tilgængeligt værktøj, meget let forståeligt og på alle måder nemt at gå til. Det er ikke alt for langhåret og giver konkrete resultater og dermed nogle billeder på, hvordan fremtiden kommer til at se ud,” fastslår Søren Heinrichsen.