Selverkendelse og netværk skal udvikle nye ledere

Selverkendelse, klarhed over egen ledelsesstil samt inspirerende netværk er blandt de vigtigste resultater for tre nye ledere, der alle kommer fra servicevirksomheden Forca og har gennemført første modul af udviklingsprogrammet ’Den nye leder’.

Det første lederjob byder ofte på nye udfordringer, der kræver specielle kompetencer og værktøjer, som mange virksomheder ikke selv har ressourcer til at udvikle hos den enkelte medarbejder. Derfor benytter virksomheden Forca, der administrerer pensioner for en række pensionsselskaber, sig af udviklingsforløbet ’Den nye leder’ fra CfL.

”Indholdet og kvaliteten af forløbet er helt i top, og vores deltagere er aldrig kommet skuffede eller tomhændede hjem. Resultatet er medarbejdere, der føler sig komfortable i den nye rolle som leder,” fortæller udviklingspartner hos Forca, Hanne Rygaard Larsen og fortsætter:

”Samtidig giver forløbet en fælles referenceramme, der danner en rød tråd i udviklingen af vores ledere. Derudover har det stor værdi for både virksomhed og den enkelte deltager, at de indgår i nye netværk, hvor der udveksles erfaringer og hentes inspiration fra andre ledere i samme situation.”

Selverkendelse sikrer godt fundament For tiden er tre nye ledere fra Forca i gang med udviklingsforløbet. De har netop afsluttet første modul, som har været med til at øge selverkendelsen og skabe klarhed over egne styrker som leder.

”Modulet har gjort os mere bevidste om egen ledertype og -stil. Det, tror jeg, er helt fundamentalt for at kunne rumme sine medarbejdere og tilpasse kommunikation og ledelsesstil til forskellige situationer,” fortæller Customer Relation Manager Sif Linding Kristensen, der deltager sammen med kollegaerne Robert Ulrik Andersen og Morten Jensen.  

Ved modulets afslutning har hver deltager fået udarbejdet en personlig udviklingsplan, der sikrer konkrete målsætninger for programmet, ligesom den danner baggrund for en række konkrete hjemmeopgaver, som lederne skal arbejde med inden næste modul.