Skab bedre forretning med bedre ledelse

Særligt dygtig til 13 konkrete ledelseskompetencer. Det er, hvad der adskiller lederne bag de mest excellente og langsigtede forretningsresultater fra andre ledere. Sparinvest bruger et nyt ledelsesværktøj til at sætte fokus på netop disse 13 kompetencer.

”Jeg er sikker på, at vores medarbejdere bliver mere tilfredse og effektive og dermed kommer til at yde mere, fordi vi nu arbejder struktureret med ledelse, arbejdsgange og–processer. Vi er jo en virksomhed, og bundlinjen er vigtig i alt, hvad vi gør,” siger Lotte Hvid, HR-chef i Sparinvest.

Den finansielle virksomhed indførte ledelsesværktøjet Leadership Equity Assessment, også kaldet LEA, i slutningen af 2011. LEA er et evidensbaseret værktøj, der med 13 enkle udsagn afdækker en organisations ledelseskvalitet og stiller skarpt på netop de aspekter af arbejdet, der bidrager mest til forretningens resultat.

Stærkt afsæt til dialog

Men målingen gør det ikke alene. Udover det yderst enkle spørgeskema består LEA af en systematisk opfølgning, der sikrer, at medarbejdere og ledere i fællesskab definerer løsninger og finder nye veje at gå.
 
”Som HR-chef har jeg faciliteret den efterfølgende proces, hvor hvert enkelt team har fået talt resultaterne godt igennem med deres leder. Den opfølgning er alfa og omega, og LEA har vist sig at være et meget stærkt dialogværktøj, der gør det muligt at komme hurtigt og effektivt til sagens kerne,” siger Lotte Hvid.
HR-chefen understreger, at det ikke handler om at udpege dårlige ledere eller finde syndebukke, men om at bruge de 13 handlingsanvisende udsagn a la ”Mit job giver mig mulighed for at udnytte mine styrker og kompetencer fuldt ud”, og ”Jeg drøfter regelmæssigt min udvikling med nogen på arbejdet” til at gennemføre en struktureret og fremadrettet proces.

”Jeg valgte netop dette værktøj, fordi det er enkelt at gå til og samtidig er så effektivt og dialogbaseret. Og jeg må sige, at det har fungeret fantastisk,” siger hun.  

Virksomhed med vokseværk

Som virksomhed har Sparinvest oplevet en markant vækst på kort tid. Og alene af den grund har det været helt naturligt at stoppe op og tage temperaturen på virksomhedens ledelseskvalitet.

”Da Sparinvest var mindre, var vi ikke så fokuserede på de interne processer. Men hvis vi som virksomhed skal udnytte vores medarbejderes kompetencer og ressourcer optimalt, må vi erkende, at vi har flyttet os og er et andet sted i dag. Vi har brug for at sætte fokus på vores ledelseskompetencer, og vi har brug for at finde ud af, om der er skjulte frustrationer i organisationen eller områder, vi skal stramme op på,” siger Lotte Hvid.

Af den første måling kan HR-chefen bl.a. aflæse, at der er brug for bedre videndeling og information omkring daglig drift mellem organisationens tre afdelinger, hvoraf to ligger i Danmark og en i Luxembourg. ”Det er nok en ret klassisk problemstilling, men vi er vokset så meget, at vi ikke længere kan dele viden hen over kaffemaskinen,” siger Lotte Hvid. Netop derfor er videndeling og tilgange til information valgt som et af de strategiske pejlemærker, som Sparinvests øverste ledelse nu skal tage overordnet stilling til.

Nye tiltag i afdelingerne

Sideløbende med virksomhedens overordnede proces arbejder de enkelte afdelinger og team med deres individuelle indsatser. For én afdeling har LEA tydeliggjort, at lederens normale måde at give feedback på ikke virker anerkendende nok på medarbejderne. Det kan lederen nu rette op på. Et andet sted i huset er en leder kommet mere ind over prioriteringen af arbejdsopgaver, hvilket letter afdelingens arbejdsgange og minimerer spildtiden ved at flytte opgaver frem og tilbage mellem skrivebordene. Og et tredje sted gjorde spørgeskemaet det klart, at lederen selv oplevede, at han var meget til stede, hvorimod medarbejderne syntes, at han sjældent var tilgængelig på grund af møder og telefonopkald.

”Efter lederen er blevet opmærksom på det, har han dedikeret to timer hver uge til at være på sit kontor uden telefonsamtaler eller andre forstyrrelser. Her ved medarbejderne, at de kan komme, og det giver en anden ro i afdelingen,” fortæller Lotte Hvid om nogle af de konkrete tiltag, som Sparinvest forventer, vil smitte positivt af på virksomhedens produktivitet.

Skepsis i starten

Sparinvest gennemførte den første LEA-måling i december 2011. Det er planlagt at følge op med to årlige målinger fremover, og Lotte Hvid forventer, at hun rimelig hurtigt vil kunne aflæse positive ændringer i resultaterne. Derudover fortæller HR-chefen, at organisationen – efter en vis skepsis i begyndelsen- har taget utrolig godt imod det nye værktøj.

”Nogen kunne ikke forstå, hvorfor de skulle måles og kontrolleres, og andre gav udtryk for, at de var trætte af lange spørgeskemaer. Men LEA er netop ikke et langt spørgeskema, og efter vi har prøvet det, har jeg udelukkende fået positive tilbagemeldinger,” siger hun.

Medarbejderne fremhæver blandt andet den høje grad af involvering, og at deres team selv skal være aktive og tage et medansvar for de ting, der skal ændres.