Sparinvest på vej mod nye fælles mål ved hjælp af veldesignet lederprogram

Først oplevede Sparinvest en meget kraftig vækst. Så kom finanskrisen og den hårde opbremsning. Begge udfordringer skabte hver især behov for, at ledergruppen fik nye værktøjer til at drive udviklingen i den samme retning.

Det er Sparinvests ledere nu i gang med gennem et specialdesignet og helhedsorienteret program for alle virksomhedens ledere.

Arbejdet med god ledelse er ikke noget nyt i Sparinvest. Der har altid været et skarpt fokus på god ledelse, og det er indarbejdet i virksomhedens værdigrundlag. Sparinvest anser det for at være en af hjørnestenene i alle velfungerende virksomheder. Derfor var det også naturligt at satse yderligere på lederudvikling, da Sparinvest gik fra at være en mindre dansk investeringsforening til en international kapitalforvalter, fortæller underdirektør i Sparinvest Holding A/S, Camilla Svendsen.

Fra 30 til 150 ansatte på få år

„Vi havde været igennem en meget kraftig vækst, hvor vi gik fra under 30 ansatte til over 150 medarbejdere med kontorer i seks lande samt markedsføringstilladelse i 16 lande. Derfor var der behov for at holde fast i de gode ting, som var grundlaget for vores virksomhed og vækst. Der var behov for at integrere en række nye mennesker fra forskellige nye funktioner og lande og til at ruste ledergruppen til at kunne drive udviklingen i den rigtige retning og mod nye fælles mål.

Der findes virksomheder, som udelukkende sender deres ledere på eksterne kurser og lederprogrammer, når der skal fokuseres på ledelse. Og det er i en række tilfælde rigtig fornuftigt, da man får mange nye vinkler på forretningen. Vi mente imidlertid, at vores særlige situation gjorde, at det ikke kun handlede om at udvikle den enkelte leder til at blive en god leder eller at drive forretningen i en anden retning. Det var lige så meget et spørgsmål om at udvikle organisationen til at fungere optimalt, og at vi sammen med alle ledere fik skabt et fælles fodslag," siger Camilla Svendsen, der har ansvaret for HR & Corporate Communications.

Vækst eller krise – samme udfordring

Midt i planlægningen af et udviklingsprogram for lederne kom finanskrisen på tværs. Det betød en forsinkelse i udviklingsplanerne, mens Sparinvest fokuserede på, at være velfungerende i krisesituationen.

„Fem måneder senere kiggede vi hinanden i øjnene og blev enige om, at et udviklingsprogram for vores ledere ikke var blevet mindre vigtigt. Ovenpå omstruktureringerne og besparelserne i kølvandet af krisen kunne man jo godt hævde, at situationen var anderledes. Og selvfølgelig var den på mange måder også det. Vores vurdering var dog, at uanset om udfordringerne var skabt af vækst eller af krise, stillede det samme krav til hele virksomheden og lederne om et fælles fodslag og en forståelse af, hvad vi er for en virksomhed, hvor skal vi hen, og hvordan vi ønsker at komme derhen," fortæller Camilla Svendsen.

Individuelt designet udviklingsprogram

Sparinvest valgte CfL som samarbejdspartner. Alle 40 ledere fra ind- og udland – med og uden personaleansvar – deltager i udviklingsprogrammet, der består af fire moduler af hver tre dage. Første og andet modul blev afviklet i maj og i november 2009.

„Vi har valgt at klæde alle ledere på, så de kan være med til at drive Sparinvest fremad som den holdningsprægede og innovative virksomhed, vi gerne vil være. Vi har desuden ikke været i tvivl om, at det var et skræddersyet program, vi havde brug for. Vi ville ikke bare arbejde med nogle teorier, som rammer alle virksomheder eller nogle facitlister over, hvad god ledelse er. Vi ville arbejde med, hvad god ledelse er i forhold til vores kultur og vores virksomhed. Vi anser selv anerkendende ledelse – Appreciative Inquiry – som vigtigt, fordi man her anvender succeserne til at blive bedre i stedet for at være mangel- eller problemfokuseret. Det passede utroligt godt til vores kultur, og derfor blev AI en del af omdrejningspunktet for lederprogrammet, og det blev ikke mindre aktuelt oven på finankrisen at bevare dette fokus."

„Det er spændende at arbejde sammen med CfL, for de er helt hjemme i disse ting. CfL tilfører desuden hele tiden den nyeste viden og den mest relevante teoretiske baggrund til det løbende design af programmet. Når vi siger, vi gerne vil noget og har nogle mål med det, vi vil, bringer CfL de værktøjer i spil, som der lige nøjagtig er brug for," siger hun.

Det bedste fra to verdener

Camilla Svendsen understreger, at en virksomhed er en dynamisk størrelse, som udvikler sig hele tiden. Derfor har hverken Sparinvest eller CfL lagt sig 100 pct. fast på, hvad de to sidste moduler skal indeholde.

„Vi har en overordnet plan for, hvad vi gerne vil, men vi tillader os hver gang at spørge os selv og CfL, hvad det er, der er mest behov for. Den øvelse er nok noget af det mest inspirerende i denne proces, fordi vi får forenet det bedste fra to verdener. Dels fra vores egen, som vi ved mest om og dels fra CfL, som ved, hvad det er for værktøjer, som kan være med til at understøtte dét, der er vigtigt for os. Derfor bliver indholdet hele tiden 100 procent. relevant i forhold til, hvor vi er på nuværende tidspunkt."

Fra begyndelsen blev programmerne og invitationerne skrevet på både dansk og engelsk af hensyn til de ansatte i både ind- og udland. I dag foregår det kun på engelsk – bortset fra, når deltagerne i en gruppe kun er danske. Så tales der naturligvis dansk.

„Det engelsksprogede forløb er jo en anden dimension, som skal understrege, at vi er gået fra at være en dansk virksomhed til at have et internationalt perspektiv. Det er lige så meget med til at ændre deltagernes forståelse af, hvad vi er, når de ser, hører og oplever, at vi er blevet en international virksomhed," slutter Camilla Svendsen.