Sparring med andre ledere er en gave

Hvordan kommer en nyudnævnt topleder videre mod nye mål efter en chokstart med økonomisk krise, besparelser og afskedigelser? Tidligere divisionschef i DR Ralf Andersson hentede nye værktøjer og inspiration gennem lederudvikling.

Ralf Andersson havde næppe sat sig i chefstolen for DR’s Perspektivdivision - med ansvar for 300 medarbejdere og 250 mio. kr. årligt - før DR blev ramt af økonomisk krise. I løbet af kort tid forsvandt den ledelse, der havde ansat ham. Han måtte finde besparelser og afskedige over 10 pct. af divisionens medarbejdere. Samtidig med afvikling skulle han udvikle.

Brug for en ny start

”Jeg lærte i den periode lige så meget om krisehåndtering, som på det dyreste MBA-kursus. Da vi fik styr på butikken sidste år, havde jeg brug for at sætte en ny kurs. Hvad skulle vi bruge vores krudt på? Hvor skulle vi hen?,” fortæller Ralf Andersson. Han valgte lederudviklingsprogrammet ABD. ”Jeg havde brug for at udvikle mig med folk på mit eget niveau og få redskaber til at arbejde med udviklingen af en ny strategi. Jeg har været med til at udføre andres strategier, men ikke selv udviklet en sådan. Min forventning til ABD var, at der ville blive fokuseret på dette, og det kom i høj grad til at holde stik,” fastslår han.

Den Personal Business Case, som er en hovedhjørnesten i forløbet skulle handle om innovation og om, hvordan Ralf Anderssons division skulle blive bedre til at udvikle programmer. ”Det er det allervigtigste overhovedet. Det er det, vi skal fokusere på og leve af i fremtiden.”

Ærlig og direkte sparring

Udviklingsgruppen, med seks andre deltagere, var omdrejningspunktet for det personlige projekt. Her blev der brugt meget tid på at give hinanden feedback på  både øvelser og projektet. ”Det var meget direkte og meget ærligt, men holdt i en ordentlig tone. Der blev gået til stålet, når man kom og fremlagde sit projekt. Flere gange måtte stort set alle gå tilbage og ændre på projektet eller tænke over sin egen måde at agere på.” ”Den form for tilbagemeldinger på lederskab og den konkrete opgave får du næsten aldrig i dagligdagen. Men her sidder nogle folk, der ikke er fedtet ind i noget og fuldstændig frit kan forholde sig til det, de oplever. Og det er en gave! Her får du noget, du ikke kan få andre steder. Det har jeg fået fantastisk meget ud af,” siger han.

Varigt netværk

Han håber og tror resultatet af udviklingsforløbet er blevet en chef med nogle konkrete værktøjer til at tænke og arbejde strategisk. En chef, der ikke bare er i stand til at tænke strategisk, men også formulere det og få folk med til at gennemføre det. Og een ting er sikkert: ”Det er det netværk, som kurset fører med sig. Vi mødes stadig, og jeg er helt sikker på, at jeg også vil bruge netværket i årene fremover,” slutter Ralf Andersson.