Store fusioner kræver et særligt fokus på ledelseskommunikationen

250 ledere i IBM Danmark har gennemgået et internt kursusforløb med fokus på kommunikation for at optimere både formidlingen af centrale budskaber og dialogen mellem ledere og medarbejdere.

Da IBM i 2004 opkøbte Maersk Data og DMdata blev virksomheden næsten fordoblet i størrelse, og i dag er de ca. 5000 medarbejdere fordelt på fem adresser i København og i afdelinger i Odense, Aarhus og Aalborg.

De mange sammenbragte ledere og medarbejdere med forskellige kulturbaggrunde har gjort det nødvendigt at sætte et særligt fokus på lederrollen og den måde, som centrale budskaber kommunikeres på.

IBM har tacklet udfordringerne med en løbende intern uddannelse af lederne. På et tidspunkt blev det imidlertid nødvendigt at bruge mere tid på selve kommunikationsdelen, hvorfor IBM besluttede sig for at bede CfL om at lave et internt kursusforløb for samtlige 250 ledere, fortæller IBM’s administrerende direktør Lars Mikkelgaard-Jensen.

Forskellige baggrunde

”Vi er en stor organisation med en ledergruppe, som har meget forskellige baggrunde. Vi har fået ledere ind, som ikke selv har søgt et job i IBM, men er kommet ind som en del af en fusion. Det stiller på ledelsesniveau nogle krav til, at man får sådan noget som kultur diskuteret grundigt igennem, så der ikke i for lang tid er subkulturer rundt omkring i organisationen. Her er selve ledelsesrollen - og det at være blandt de bærende - utrolig vigtig. Det har vi arbejdet med igennem de fem år, vi har været integreret. Vi er nået meget langt, men vi følte, at hvis vi lavede en målrettet workshop om leder - medarbejderkommunikation for alle ledere, kunne vi flytte os endnu et langt stykke,” siger Lars Mikkelgaard-Jensen.

Han understreger, at IBM indgik aftalen med CfL, fordi han mente, det var vigtigt, at det var nogen ude fra, og ikke organisationens egne folk, som var ansvarlige for det.

Klar tale i krisetider

”Vores medarbejderundersøgelse har vist, at dialogen mellem ledere og medarbejdere ikke var så god, som den kunne være. Dermed kneb det med at få formidlet det mest banale om, hvor vi skal hen som virksomhed, og hvordan alle skal kunne finde indpas i den komplekse virksomhed, som vi er. Sådan er det jo i store virksomheder, som fusionerer med mange forskellige kulturer. Her er kommunikationsopgaven og det at få et netværk etableret på tværs af organisationen meget vigtige opgaver,” siger IBM’s administrerende direktør.

Han fortæller, at en anden god grund til at sende lederne på kursus har været finanskrisen, som har gjort det endnu vigtigere med en klar lederrolle og en klar kommunikation, så lederne bliver forstået af alle.

Investeringen givet godt ud

IBM’s danske topchef har endnu ikke evalueret endeligt på satsningen med kurserne, men han er ikke i tvivl om, at det er en investering, som er givet godt ud.

”Vores medarbejdere er jo spredt ud over fem adresser i København og tre i provinsen. Som leder i vores virksomhed er man nødt til at kunne holde sammen på en afdeling, der fysisk ikke sidder det samme sted. Det er nogle andre udfordringer, end hvis man er i samme hus og kan snakke sammen dagligt. Derfor er det meget positivt, at der som resultat af kurserne også er blevet skabt en række uformelle netværk på tværs af virksomheden.”

”Jeg kan se – og jeg har jo selv deltaget – på den feedback, der er kommet, at kurserne bliver betragtet som et virkeligt værdifuldt bidrag til lederuddannelsen. Vi kan se, at den tilfredshedsundersøgelsee, vi lavede i 4. kvartal, viste positive tendenser, og vi afventer senere undersøgelser for at se, hvor signifikant det har været. Men der er ingen tvivl om, at vi er kommet langt med det her, men også at vi bliver nødt til at bygge videre på det for at sikre, at hele komplekset omkring lederrollen, ansvaret, kommunikationen og værdierne er noget, vi holder fast i fremadrettet,” siger Lars Mikkelgaard-Jensen.

Skræddersyet kursus

Det interne undervisningsforløb har været tilrettelagt som dagskurser, og det er ifølge IBM-direktøren også grænsen for, hvad man kan gøre med så stor en ledergruppe.

”Det ville være tæt på umuligt at bruge flere dage på det. Kurserne er skræddersyet til vores behov. To dage ville ikke kunne lade sig gøre. Og en halv dag ville være for lidt, så et dagskursus er meget passende. I øvrigt er det vigtigt, at man som ledelse signalerer, at dette ikke er et tilbud, men at det er en del af det at være leder. Dermed har jeg sikret mig, at alle deltager.”

”Det er helt sikkert, at de kommer til at forstå lederrollen i IBM bedre – altså ikke alene lederrolen, men IBM-lederrollen og dermed får et fælles sprog. Det er vigtigt, fordi hverdagen er så travl, at der ikke er tid eller råd til, at vi har forskellige forståelser af, hvad man synes, man skal gøre som leder. Det handler meget om at være værdibærere, og om at alle har kompetencerne til at kommunikere ordentligt med medarbejderne,” slutter IBM’s administrerende direktør Lars Mikkelgaard-Jensen.