Strategisk input fuldender forløb, der skabte klarhed

Med værktøjer i rygsækken til strategisk arbejde, forandringsledelse og de vanskelige samtaler afsluttede medarbejderne fra Forca og de øvrige deltagere udviklingsprogrammet ’Den nye leder’. Forløbet har gjort deltagerne klogere på sig selv og skabt klarhed over fremtidige ambitioner som leder.

Efter to moduler med fokus på lederen selv og samspillet med medarbejderne blev deltagerne i udviklingsprogrammet ’Den nye leder’ løftet op i helikopterperspektivet på det tredje og afslut-tende modul. Her fik deltagerne indblik i det strategiske arbejde med mission og vision, ligesom de prøvede kræfter med de vanskelige samtaler.

”Opbygningen af forløbet og vægtningen af indhold har været helt optimal. Indholdet på de første moduler var meget tæt på den hverdag og virkelighed, vi arbejder i, mens vi afslutningsvis fik indblik i nogle af de strategiske og vanskelige opgaver, som også er en del af arbejdet som leder,” fortæller Customer Relation Manager Sif Linding Kristensen fra Forca og fortsætter:

”Jeg har heldigvis ikke stået over for at skulle fyre en medarbejder, men via undervisningen og modulets rollespil føler jeg mig bedre klædt på til den type opgaver.”

Klarhed over ambitioner

Siden afslutningen på tredje modul har deltagerne været samlet til en opfølgningsdag, hvor der blev samlet op på hele forløbet. For Sif Linding Kristensen har ’Den nye leder’ givet klarhed over personlig ledelsesstil og ambitioner som leder:

”Ud over at tilegne mig lang række brugbare værktøjer, er jeg også blevet klogere på mig selv, og jeg ved, hvad jeg vil og ikke vil som leder. Det, tror jeg, er med til at skabe bedre ledere med forudsætninger for at træffe de rette beslutninger,” påpeger Sif Linding Kristensen.

Sif Linding Kristensen vil desuden bevare kontakten til netværket af øvrige deltagere, så hun også efterfølgende kan hente inspiration og udveksle erfaringer.