Styrket performance management kultur skal give BoConcept’s ambitiøse strategi et løft

Koncernen vil skabe større sammenhæng og sætte mere fokus på indsatserne gennem en indarbejdet Performance Management-kultur, som skal øge salget af designmøbler og accessories i verden.

BoConcept’s ambitiøse strategi om øget salg og flere franchisebutikker rundt om i verden har været gældende i flere år, men sidste år besluttede ledelsen at sætte turbo på. Den introducerede Performance Management – målstyret ledelse – der skulle sikre bedre implementering og opfølgning på strategien.

Endnu bedre til at nå målene

CFO Hans Barslund er hovedansvarlig for den nye proces med personlig assistent Sanne Henriksen samt business controller Morten Lyse Hansen som drivkræfter i arbejdet med Performance Management i organisationen.

VP Retail Torben Paulin kan nu begynde at se strategien få momentum. ”Vi synes, vi har den helt rigtige strategi, og vi synes, den er ambitiøs, unik og rigtig, men vi kunne godt tænke os, at det gik lidt hurtigere. Vi har den udfordring, at vi er på 55 markeder rundt om i verden. Vi har logistikcentre og datterselskaber, som enten dækker et marked eller en region. Og sidst, men ikke mindst 256 butikker, som skal generere omsætningen. Vejen fra hovedkvarteret i Herning og ud til markederne er derfor lang- også grundet tidsmæssige, sproglige og kulturelle forskelle. Jeg tror, at alle internationale virksomheder kan nikke genkendende til de udfordringer. Jeg synes blot, at vi har dem i særdeleshed,” siger Torben Paulin.

Forankring af processen

CFO Hans Barslund fortæller, at hele ledergruppen er blevet inddraget i strategiprocessen for at sikre involvering og ejerskab.

”Vi har som organisation altid været meget dygtig til at sætte ambitiøse mål, men det, vi primært har målt på, har været output. Ikke så meget på indsatsen undervejs, og derfor har vi nu sat fokus på indsatserne gennem hele værdikæden ud til butikkerne. Nu arbejder vi med at få det kommunikeret ud i organisationen, sætte konkrete mål og diskutere, hvilke indsatser der skal til, og hvad de korrigerende handlinger skal være for at nå målene.” siger Hans Barslund.

Har synliggjort målene

Personlig assistent Sanne Henriksen og business controller Morten Lyse Hansen har efter forankringen i ledelsen været rundt i hele organisationen for at præsentere koncernstrategien og hjælpe hver afdeling med at bryde strategien ned på afdelingsniveau, så hver afdeling kan se, hvorledes de bidrager til at nå de overordnede mål, fortæller Sanne Henriksen:

”På baggrund af Balanced Scorecard tankegangen har vi udarbejdet et strategikort med tre overordnede drivers til at skabe vækst. Hver driver er brudt ned i en række målsætninger og til at definere og måle fremskridtet af disse, er der en eller flere målepunkter- Key Performance Indicators, KPI’er- til hver målsætning. Ledergruppemøderne er blevet tilrettet således, at der bliver fulgt op på målsætningerne og KPI’erne hver måned,” fortæller Sanne Henriksen.

Processen har gjort det meget synligt, hvilke mål BoConcept skal holde øje med for at sikre, at strategien bliver implementeret korrekt. Der er lavet tilsvarende mål for hvert af BoConcept’s hovedmarkeder, der på den måde støtter op omkring strategien.

Tænker allerede anderledes

Sanne Henriksen er ikke i tvivl om, at folk allerede er begyndt at tænke anderledes med hensyn til, hvordan de kan måle og følge op på strategien.

”Når vi er rundt i organisationen, kan vi høre, at der sker en udvikling i måden, lederne tænker på, så der ikke kun tænkes i årsmål, men også i kvartalsmål. Der er flere, der kan se, at målstyret ledelse kan øge performance i den enkelte afdeling. Samtidig kan det være en motivationsfaktor for medarbejderne, at de kan se resultatet af deres indsats hver måned,” siger Sanne Henriksen.

Fakta om BoConcept:

BoConcept-koncernen er en retailorienteret konceptholder for den globale franchisekæde og det globale brand: BoConcept. Kollektion, butikskoncept, forbrugerkommunikation og supply chain styres fra Danmark. Der er 256 BoConcept butikker og 39 studios i 55 lande, og koncernen omsatte i 2010/2011 for lige over en mia. kroner.