Vigtigst er ikke valget af værktøjer men måden du anvender dem på

De valgte ledelsesværktøjer skal ind under huden for at sikre kvalitet i ledelsen af medarbejderne, siger afdelingschef Jørgen Kloster fra Rockwool A/S, der har sit eget overordnede ledelsesprogram – rodfæstet i koncernen gennem mere end 25 år.

”Det er vigtigt at få sine ledelsesværktøjer ind under huden. Det øger lederens integritet og troværdighed over for medarbejderne.”

Ordene kommer fra Jørgen Kloster, der har været leder i over 30 år i flere fremtrædende danske produktionsvirksomheder. I dag er han Department Manager i Rockwools afdeling for Engineering Confectioning. Afdelingen udvikler og implementerer produktionsanlæg på verdensplan og består af medarbejdere i Danmark, Holland og Frankrig. Kun fem pct. af Rockwools produktion afsættes i Danmark – resten på det internationale marked.

Helhedsorienteret billede

Hos Rockwool A/S hedder det overordnede ledelsesværktøj PL programmet. Grundlaget for programmet er skabt af Rockwools ejere tilbage i 80’erne. Det beskriver principperne for ledelse, og hvordan man optræder mellem organisationens afdelinger, fortæller Jørgen Kloster.

”Med PL programmet er den del af rammen fastlagt. Dertil kommer undersøgelser af medarbejdernes tilfredshed, 360 graders test og tilsvarende processer i vores ledergrupper. Vi har bonusordninger for ledere med både bløde og hårde mål, og vi anvender Balanced Scorecard-metodikken for at skabe overblik over udviklingen. Endelig har vi et værdisæt, som vi arbejder aktivt med, fordi f.eks. et ord som ”ærlighed” ikke betyder helt det samme i forskellige kulturer. Summen af alle de ting, vi ser på, skulle gerne give et helhedsorienteret billede af, hvordan lederne og virksomheden fungerer,” siger Jørgen Kloster.

Han er på syvende år medlem af et af CfLs ledernetværk, og han understreger, at hans opfattelse af helhedsorienteret ledelse er, at der praktiseres situationsbestemt ledelse i det samfund, virksomheden opererer i, under  hensyntagen til kunderne, bundlinjen, medarbejderne og ejerne samt virksomhedens mål - herunder strategier.

Stærkt grundlag at lede på

Rockwool A/S er blandt de 38 pct. af deltagerne i CfLs Indikator om ledelseskvalitet, der har svaret ja til spørgsmålet om, hvorvidt de anvender en bestemt ledelsesmodel eller filosofi i det daglige.

”Vi anvender mest vores egne værktøjer, men de er baseret på almindeligt kendte og anerkendte værktøjer - tilpasset Rockwool.”

”Jeg synes imidlertid ikke, det er så vigtigt, om det er det ene eller andet værktøj, man bruger. Det, der er vigtigt, er, at man får de værktøjer, man bruger, ind under huden. Det betyder meget, at du som leder har din integritet og troværdighed i behold over for dine medarbejdere. Det får du blandt andet ved at arbejde med nogle værktøjer eller metoder, som du føler dig hjemme i, og som du kan håndtere. Dermed har du også et meget stærkere grundlag at arbejde og handle ud fra,” siger han.

Ledelseskvaliteten

Mens den overvejende del af deltagerne i CfLs Indikator om ledelseskvalitet læner sig op ad, hvor tilfredse medarbejderne er, anvender Rockwool som nævnt også en række andre måleinstrumenter. Undersøgelser af medarbejdernes tilfredshed skal efter Jørgen Klosters mening anvendes med fornuft:

”Det er klart, at når du er i en international virksomhed, så er den måde en medarbejder oplever ledelseskvalitet i koncernen væsentlig forskelligt alt efter, om du sidder i koncernhovedkvarteret i Hedehusene eller i en afdeling i Rusland. Man skal være meget opmærksom på, at de samme spørgsmål, som kan synes  helt logiske for en dansk medarbejder, kan virke forvirrende på eksempelvis en russer.”

Kontinuerligt arbejde

Det er imidlertid i Jørgen Klosters 1-1 møder med medarbejderne, at han får en klar fornemmelse af, om han selv gør tingene godt nok som leder.

”Jeg lægger personligt meget mere vægt på, hvad jeg modtager af information og afgiver af signaler, når jeg har øjenkontakt med en medarbejder. Jeg er overbevist om, at det er det bedste instrument til både at måle, hvordan tingene står til og til at få sendt de rigtige budskaber og støtte til medarbejderen – eller hvad det nu er, der skal til.”

”Endelig har vi alle sammen brug for at komme på lederkurser en gang imellem og få genopfrisket og udfordret vores rutiner. Jeg går gerne tilbage og ser på mine egne lederværktøjer for at vurdere, om der er noget af det nye, jeg kan bruge. Det er jo et kontinuerligt arbejde at udvikle sine ledelseskompetencer,” slutter Jørgen Kloster. 

Fakta om:

Afdelingschef Jørgen Kloster, Rockwool A/S. Uddannet produktionsingeniør fra Danmarks Ingeniør Akademi 1972. HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København 1977.

Fra 1972 til 1991 ansat hos Kastrup og Holmegaards Glasværker, hvor han sluttede som produktionsteknisk chef. Fra 1991-2001 ansat som fabrikschef og derefter som produktionsdirektør i Rockwool A/S i Hedehusene. Fra 2001-2003 teknisk direktør i Politikens Hus. I årene 2003-2006 administrerende direktør i Trykkompagniet A/S. Fra 2006 Department manager i Rockwool Group Production (Rockwool International A/S), med ledelsesansvar for ingeniørkontorer i Danmark, Holland og Frankrig, der udvikler og implementerer produktionsudstyr til Rockwool koncernens fabrikker world wide.