Talentudvikling er en unik personlig rejse

CfLs udviklingsforløb for ledelsestalenterne på Aarhus Universitetshospital og repræsentanter fra yderligere to sygehuse i regionen har givet deltagerne modet til ledelse og skabt innovative løsninger på hospitalsvæsenets udfordringer.

70 specialister på sygehusene i Region Midt har siden 2011 gennemgået et 1-årigt udviklingsforløb for talenter for at sikre sygehusene fremtidens lederkandidater og skabe innovative løsninger på organisationernes udfordringer. Dermed har regionen fået udviklet adskillige nye måder, hvorpå effektiviteten og kvaliteten af patientbehandlingen kan øges. Og som en af deltagerne udtrykker det, handler innovation ikke altid om penge, teknologi eller bygninger:
”Det handler om at tage et ansvar. Det handler om dialog. Det handler om mennesker, om mindset og om kultur,” siger Charlotte Lindegaard Hansen, der er ledende bioanalytiker på Klinisk Biokemisk Afdeling på Herning sygehus. Hun har deltaget i udviklingsforløbet, der fandt sted i 2012.

En unik personlig rejse
”Innovation og ledelse handler om mod, og jeg har fået modet til at gøre tingene anderledes end jeg plejer. Det har da været en udfordring at bruge tid på udviklingsforløbet, for der er jo ikke nogen, der løser ens opgaver, mens man er væk. Men forløbet har været hver eneste time værd. Det har været en helt unik personlig rejse med fantastiske oplevelser og en masse læring samt mange nye ledelsesværktøjer. Vi har desuden opbygget et netværk af kolleger fra andre faggrupper og hospitaler i regionen. Netværk har stor betydning for løsningen af fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet,” siger Charlotte Lindegaard Hansen.

Stimuleret interessen for ledelse
1. reservelæge, ph.d. Erik Lerkevang Grove fra Hjertemedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital havde inden deltagelsen i udviklingsforløbet haft ledelsesrelateret arbejde i mange organisatoriske sammenhænge.
 ”Men jeg har aldrig tænkt på det som ledelse. Det primære har altid været løsning af en konkret arbejdsopgave. Derfor har det været interessant at prøve at arbejde med ledelse som fokus.” 

”Mange talenter vil kunne blive til noget helt af sig selv. Men der er formentlig mange talenter – eller diamanter, for at bruge det billede – der kommer til at skinne meget bedre, hvis de bliver slebet. Så jeg ser talentudviklingen som en diamantslibning. I virkeligheden tror jeg, at nogle af de andre deltagere er blevet lige så overraskede som jeg selv over at se, hvor meget vi har udviklet os. Der er nogen, der er begyndt at skinne mere end vi andre havde troet på - og mere end de selv havde troet!” siger Erik Lerkevang Grove.

Innovation på skemaet
Talentudviklingsprogrammet blev også designet som en udfordring til deltagerne om at finde på innovative løsninger. Derfor blev deltagerne sat sammen i arbejdsgrupper, der skulle komme med forslag, som kunne implementeres.

Charlotte Lindegaard Hansens gruppe blev udfordret med projektet ”Nyt syn på tilsyn”, der handler om, hvordan systemet mest effektivt kan tilkalde eller foretage et lægefagligt tilsynmed patienterne.

”Vi lavede blandt meget andet et skema til et sygehus, som havde nogle udfordringer med tilsyn, men da afdelingerne skulle forholde sig til skemaet, fandt de ud af, at det ikke var skemaet, der var løsningen. Det handlede om dialog og kommunikation, hvorefter de fandt ud af at løse deres problemer uden skemaet og gennem samarbejde.”

”For os har det været vigtigt at udbrede budskabet om, at ”det er ikke min eller din patient, men vores patient”. Hvis alle tager et fælles ansvar, så er vi sikre på, at det vil give nogle bedre tilsyn og nogle bedre patientforløb,” siger hun.

App til fremtidens akutmodtagelse
Erik Lerkevang Groves arbejdsgruppe udviklede ideen om en applikation til akutlægens smartphone, som med det samme fortæller, hvilke speciallæger der bliver brug for i en given akut situation.

”Vi begyndte med at lave et scorekort, hvor de problemer en patient kommer ind med kan kategoriseres i fire grader. Det kort er vi ved at gøre til en app til smartphones, fordi ideen er, at der blot skal være et enkelt skærmbillede for hvert symptom. Ikke noget med en lang instruks på 20 sider, man ikke får læst alligevel,” siger han.

Scorekortet har til formål at klarlægge behandlingsansvaret for håndtering af en lang række problemstillinger og dermed optimere samarbejdet og ansvarsfordelingen. Mange af problemstillingerne giver i dag anledning til unødig diskussion mellem akutlægerne og de andre speciallæger.

”Konceptet er udtænkt med det gode patientforløb og den gnidningsfrie samarbejdsrelation for øje, men App´en er også et stærkt administrativt styringsredskab, fordi ressourceallokeringen hænger sammen med, hvor skillelinjen mellem akutmodtagelse og det øvrige sygehus ligger,” siger Erik Lerkevang Grove.

Prøvehandlinger som driver
Resultatet af arbejdet med ”Ledelse og organisering af den akutte funktion” nåede de frem til gennem de såkaldte prøvehandlinger, som blev forløbets store driver, når det gælder om hurtigt at nå nogle resultater.

”Essensen er, at man handler uden at bruge alt for meget tid på at intellektualisere og planlægge. At kunne give sig i kast med innovation uden at have holdt 20 arbejdsgruppemøder giver en fantastisk spontanitet og energi, som i sig selv er faciliterende for nytænkning og innovation. Man undgår at tænke tingene ihjel,” siger Erik Lerkevang Grove.

Bryder med konventionerne
Virksomhedsrådgiver Rikke Lindekilde fra CfL siger om forløbet, at den personlige udvikling og prøvehandlingerne har gjort en stor forskel:

”Deltagerne har brudt med nogle af de konventioner, som de adfærdsmæssigt arbejder ud fra i det daglige. Der er så meget i hverdagen, som ikke kan lade sig gøre, fordi det kræver en analyse og en masse mødeaktivitet for at gøre tingene anderledes. Men her bliver de udfordret til at gøre tingene på en ny måde. En stor del af deltagerne har sagt, at det er utroligt, hvad der kan lade sig gøre, når de arbejder med prøvehandlinger for at ændre på gamle vaner og skabe nye innovative løsninger. Vi reproducerer jo gerne vores handlinger fra dag til dag, men her er der en måde at bryde den cirkel på,” siger Rikke Lindekilde.

Læs her om talentudviklingen i artiklen ”Udvikling af talenter og innovationskraft vil øge kvaliteten og effektiviteten i det offentlige”