Ti tegn på et godt samspil mellem direktion og bestyrelse

Af CfL.

En virksomheds topledelse – bestyrelse og direktion - rammesætter virksomhedens resultatskabelse. Både ved de beslutninger den træffer – og ikke træffer - og ved den kultur, den gennem sit samspil er med til at skabe.

God ledelse udspringer oppefra. Når man er kommet forbi kompetencesammensætning og de mere basale discipliner i bestyrelsesarbejde, er der en række ret håndfaste kendetegn, der er til stede, når det er bedst.

Man kan se dem ved at studerer ....

Revideret uddrag af artikel, 10 tegn på et godt samspil mellem direktion og betyrelse. Denne artikel har været i Jyllands Posten sektion Karriere, side 2 den 25. oktober 2015, skrevet af CfL's ledelse

Download den fulde artikel kvit og frit i boksen til højre.