Langt de fleste topledere står overfor at skulle styre sig selv og virksomheden gennem turbulens og konstante forandringer. Ifølge Peter Maarbjerg, områdechef hos CfL kræver det evnen til at ’bounce back’. En evne der kan trænes som enhver anden disciplin.

Interview med Peter Maarbjerg, områdechef hos CfL, november 2017

Tænk dig tilbage til dine unge år. Dengang verden lå åben, og du kunne klare alt, hvad du ville. Blive professionel fodboldspiller. Bygge en rumraket og rejse ud i universet. Redde truede dyrearter. Du havde måske ikke et helt klart billede af, hvordan verden ville se ud senere i livet, men du troede fuldt og fast på din egen evne til at påvirke dine omgivelser. Intet kunne stoppe dig. Tænk tilbage, og bliv lidt ved følelsen.  Dén bør man have i baghovedet som topleder. En følelse præget af visioner og mod. For den kan bidrage til at føre dig og din virksomhed gennem turbulens ifølge Peter Maarbjerg, områdechef hos CfL.

Da modet bestemte destinationen

Besparelser, omorganiseringer, opkøb eller frasalg og et forandret marked.  Alle topledere kender til turbulens. Skulle der skrives en kort, præcis jobbeskrivelse for topledelse, kunne den hedde: ”du står overfor at skulle styre dig selv og din virksomhed gennem turbulens og konstante forandringsprocesser, hvor både du selv og din organisation kommer i tvivl undervejs.” De topledere, der klarer sig bedst i en turbulent verden, er ifølge Peter Maarbjerg dem, der er i stand til at gennemgå store forandringer uden at miste modet. ”De lader sig ikke slå ud men genskaber deres styrke og kvalitet i takt med forandringerne. De har opbygget resiliens,” forklarer han. For god ordens skyld, så lad os lige forklare begrebet. ’Resiliens’ bliver ofte fejlagtigt oversat til ’robusthed’, men når Peter Maarbjerg forklarer ordet ’resiliens’ fremhæver han, at det nærmere handler om evnen til at kunne ’bounce back’ og forme sig under forandringerne. Han forklarer: ”resiliens er at holde kræfterne oppe, mens vi undersøger, hvad vi kan stille op, hvornår vi skal kigge indad, hvornår vi skal skifte gear, og hvornår vi skal høste gevinster”.

Når mod bliver til mismod

Det er muligt at træne sig op til resiliens og lære at navigere i forandringer uden at gå kold. Derfor skal topledere ikke fortvivle, hvis astronautdrømmen er gået i glemmebogen. ”Når man dyrker sine relationer, og sit psykologiske og sociale velbefindende, bliver man bedre i de situationer, der kræver noget ekstra af én. Der opstår nye handlemuligheder og større opfindsomhed, når der skal justeres på forretningen,” lyder det fra Peter Maarbjerg. ”Topledere i dag møder nye og til tider overraskende krav, som på kort tid bliver afgørende for virksomhedens succes eller fiasko. Man skal genopfinde sig selv og sit purpose, hyppigt og konsekvent. Det er hårdt, det er krævende, men det kan trænes som enhver anden disciplin”, fortæller Peter Maarbjerg.

To dages topledertræning på University of Oxford

I Oxford arbejder førende forskere med både organisatorisk og individuel resiliens som forretningskritiske konkurrenceparametre i en verden i hastig og eksponentiel udvikling. I samarbejde med førende professorer på University of Oxford, har CfL sammensat et koncentreret og intensivt udviklingsprogram for topledere, Resilient Leadership. ”Programmet sætter deltagerne i stand til både at styre sin egen organisation gennem rørte vande samt styrke deres egen, personlige resiliens,” fortæller Peter Maarbjerg. Toplederprogrammet Resilient Leadership foregår på University of Oxford med bl.a. professorerne Marc Ventresca, Michael Smets og Sally Maitlis. Undervisningen foregår i mindre hold ’Oxford-style’ i tæt dialog med professorerne i et uformelt og historisk miljø midt i Oxford.