Er dine ledelsesværktøjer tilstrækkelig effektive?

Af Ruth Znaider - Fagchef, Ledelseskommunikation

Er din tilgang til lederrollen den rigtige? Har du til stadighed fokus på hele forretningen? Og holder du et vågent øje med, hvordan dit team fungerer? Hvis ikke er det måske tid til et ledelseseftersyn. Mange ressourcer går nemlig til spilde, når ledelsen ikke fungerer.

For at lykkes som leder skal man være bevidst om, hvilke egenskaber man skal besidde for at kunne lede og motivere sit team, og man skal til stadighed skal have fokus på både teamet og den enkelte medarbejder. Et godt team er præget af tillid, engagement, gensidig ansvarlighed og en stærk bevidsthed om det fælles mål. Når det er bedst, formår lederen at skabe rammer og retning, som udfordrer og frisætter medarbejdernes kreative energi. Læs mere her.

Alle virksomheder og systemer er under konstante forandringer, hvor forandringsprocessen er bevægelsen fra det kendte hvorfor via overgangen hvordan til det nye hvad. Vejen til en ny tilstand går igennem et grænseland, hvor enten handlingslammelse eller den kreative tvivl kan få råderum. Sættes den kreative tvivl fri, kan man skabe et rum, hvor medarbejderne tør eksperimentere og stole på deres egne observationer, og hvor alle ressourcer kommer i spil.

Når man i en forandringsproces går fra det kendte over noget ukendt til en ny tilstand, er det vigtigt, at alle døre holdes åbne, og at der skabes et trygt rum, hvor det er tilladt at fejle. Kun i det trygge rum kan de konstruktive konflikter, der bygger bro mellem nutid og fremtid og mellem forskellige ideer og holdninger folde sig ud.

Den kompetente leder er katalysator for denne proces og kommunikerer på en måde, der på samme tid indrammer fortiden og nutiden og anskueliggør den rejse, virksomheden er på. Lederen skal kunne rumme tvivlen og forklare området mellem de to bevidsthedstilstande: bevidstheden og erfaringen om, hvordan det er, og bevidstheden om, hvordan man forestiller sig, det kan blive. Det er i dette grænseland virksomheden skal finde sin udviklingskraft og danne og uddanne sine medarbejdere. Og det er i dette grænseland, en leder for alvor kan vise sin styrke.

Når fornyelse ved hjælp af kompetent ledelse og ledelseskommunikation får mulighed for at danne makkerpar med den kreative tvivl, frisættes energi, der ellers risikerer at blive bundet i handlingslammelse. At føre virksomheden et nyt sted hen, forudsætter at man kan gøre det sammen med dens mennesker.

Udvikling er en forstyrrelse - et brud på det, man ved og kan. Derfor rummer forandringsprocesser træk af usikkerhed og tvivl, der skal kommunikeres og håndteres i ledelsesrummet. Og derfor skal lederen kunne lede.