Ledere frygter at miste modet til at lede

Effektivisering og optimering er på lederens dagsorden. Med rette. De færreste forventer vækst i det kommende år, og mange har budgetteret ganske forsigtigt.

Af CfL.

På samfundsplan har væksten i produktiviteten i Danmark siden midten af 90’erne været væsentligt lavere end i andre lande i OECD.  Det til trods for, at vi er et af de lande, der med størst iver har taget effektiviseringsteknologier til os. Vi skal finde en anden vej. En bedre balance, hvor god ledelse sikrer stadigt bedre resultater for stadigt færre ressourcer.

God ledelse

Gode ledere skaber resultater for ejerne, for kunderne, for medarbejderne og for samfundet på samme tid. De gør det via ledelse af processer. Det er den eneste måde, man kan balancere her-og-nu-resultater med det lange sigte. Men sat på spidsen kan vi have en tendens til at fokusere mest på medarbejdere og samfund i opgangstider og mest på ejere og kunder i nedgangstider. Det er dårlig ledelse. Vi må gøre op med den klassiske antagelse om, at der kræves én type ledelse i opgangstider og en anden i nedgangstider. Vi må finde den form, hvor ledere driver værdiskabelse. Og gør det med stadigt færre ressourcer. Under overskriften god ledelse. Ikke effektivisering.

Effektivisering sættes ind, når ledelse svigter

Der findes ikke den ene struktur eller det ledelsesmantra, der kan hjælpe danske virksomheder til bedre produktivitet. Og vi spilder værdifuld tid i jagten på det. Ledelse er en konstant bevægelse mod mere resultat for færre indsatser. Og der har aldrig været større behov for god ledelse end nu. Hvis ledelse blev bedrevet som god ledelse, ville behovet for ekstraordinær effektivisering ikke opstå.

Fremsynede ledere efterspørger mod

De fremsynede ledere, der kommer i CfLs Community, efterspørger mere debat i om, hvordan vi finder mod til at lede. Mod til at holde balancen selv om medier, bestyrelser og gængse meningsmagere har en anden dagsorden. De efterspørger bedre strategisk styring, modige kundestrategier, eksekvering og handlekraft. Og de ønsker gennem ledelse at mobilisere det store flertal til at tage fat. Men også en dialog om fremtidens arbejdspladser og mere mod i lønforhandlinger skal på programmet i år. Toplederne har bedt os sætte særligt fokus på, hvordan man overbeviser en bekymret bestyrelse om at give rum til god ledelse.

Det er den dialog, CfL vil sikre. Og den vil kunne genfindes på vores programmer, i vores netværk og i de rådgivningsopgaver, vi løser. CfL er stedet, hvor Danmarks mest fremsynede ledere udveksler erfaringer, debatterer og lærer. Husk at alle ledere og HR professionelle i din organisation kan deltage. Følg med via din mailboks, din smartphone eller Ipad eller følg os på LinkedIn eller Facebook.