Skaber bestyrelsen værdi i strategiprocessen?

Bestyrelsen skal involveres og engageres i og tage ejerskab for strategien, men kun bidrage på specifikke områder i processen og sørge for ikke at overtage direktionens rolle. I denne artikel giver CfL råd til, hvordan bestyrelsen skaber den rette forretningsmæssige værdi.

CfL er sat i verden for at hæve ledelseskvaliteten i virksomheder og organisationer, da ledelse er den enkeltfaktor, der har den største og mest vedvarende effekt på værdiskabelsen. Dét  inkluderer også ledelseskvaliteten af bestyrelsesarbejdet. I de seneste år har bestyrelses- arbejdet været i stor udvikling, hvilket skyldes dels ændrede omverdensbetingelser og dels interne ambitioner om at bidrage til forretningens værdiskabelse. Vi oplever en stadigt stigende interesse for, hvad bestyrelser skal beskæftige sig med for at bidrage til værdiskabelse.

Uddrag af artikel, "Skaber bestyrelsen værdi i strategiprocessen". Download den fulde artikel kvit og frit i boksen til højre.