Anbefalingen til topledere i det nye år går på at åbne op for en elementær menneskelig følelse. Nysgerrighed. Samtidig bør de bygge på deres kritiske sans og evne at redefinere fokus ifølge Ejner Jacobsen, chefrådgiver hos CfL.

Interview med Ejnar Jacobsen, chefrådgiver hos CfL, november 2017

Mange topledere forsøger forgæves at have kontrol over virksomhedens fremtid, selvom den har det med at ændre form. I stedet kan de med fordel fokusere på at forholde sig nysgerrigt til fremtiden og opbygge det beredskab og den viden, der gør, de kan åbne sig for de muligheder og begrænsninger, fremtiden byder. Succesparametrene for topledere i dag er intern åbenhed og ekstern nysgerrighed i organisationen. Det forudsætter en kritisk tilgang og evne til at redefinere fokus som topleder ifølge Ejner Jacobsen, chefrådgiver hos CfL. 

Global nysgerrighed

En virksomheds berettigelse i omverdenen vil ændre sig i takt med globale begivenheder. Succesparameteren for at bevare berettigelse er derfor at udnytte de muligheder og begrænsninger, der opstår i dens omverden. ”Når toplederne får input udefra, kan de bedre vurdere virksomheden med kritiske, konstruktive øjne, hvad virksomheden gør rigtigt, og hvor der kan justeres. Udlandsophold og internationale relationer kan være det, der klæder dem på til opgaven,” forklarer Ejner Jacobsen.

Organisatorisk åbenhed

Alle virksomheder står overfor den udfordring, at skulle fungere i en mere eller mindre dynamisk omverden. Her er det vigtigt, at alle led i organisationen er klædt på til at bevæge sig i forudsigeligheden, påpeger Ejner Jacobsen. ”Nye krav opstår til at udvikle beslutningsparate mellemledere og medarbejdere. Succesparameteren for at lykkes med opgaven er større åbenhed overfor mellemledere og medarbejdere, der også fremover må inddrages i beslutninger i højere grad end tidligere.”

Topledere skal kunne redefinere fokus

Topledere, der går nysgerrigt til værks i hverdagen, bør foretage til- og fravalg i deres lederskab. Af og til vil de blive ramt af turbulens og omvæltninger, der potentielt kan skade virksomheden. I disse situationer skal de bruge deres kritiske sans og være i stand til at redefinere fokus, hvor det bliver nødvendigt.

Kompetenceudvikling af topledere på Oxford University 

Topledere kan få uforpligtende sparring på, hvordan de klæder sig på til det kommende år med kompetenceudvikling i Critical Leadership, Performance Development og Resilient Leadership. CfL tilbyder flere koncentrerede udviklingsophold for topledere, der foregår på Oxford University.  Samtalen vil foregå over telefon med en kompetencerådgiver med særligt fokus på de individuelle behov hos toplederne.