I CfL-Netværket ”Ledere på Tværs” arbejder deltagerne med egne cases om rigtige mennesker i den virkelige verden. Det sker i dyb fortrolighed mellem chefer, der har siddet i samme netværk i mange år. Det er en af de helt store styrker ved et CfL-Netværk, fortæller Jan Bendtsen, Kursus- og facilitychef i DA, der kalder CfLs netværksrådgivere for topprofessionelle.

Af Pia Fuglsang Bach, november 2019

Hvis du finder det rigtige netværk, så er det for livet. Det er nok de færreste forundt i et professionelt betalingsnetværk, men mindre kan også gøre det.

I dag er 12 år i det samme netværk et særsyn - med CfL som den gyldne undtagelse.

Spørger man deltagerne, fremhæver de høj professionalisme samt evnen til at facilitere og skabe kontinuitet som CfLs helt store styrker.

Og så er der den altoverskyggende grund, som er fundamentet i både CfL og de mange netværk: Det handler om at skabe bedre ledere og dermed bedre resultater. Det gælder for alle. Fra HR-ansvarlige over forretningsledere til direktører.    

CfL har talt med Jan Bendtsen, Kursus- og facilitychef i Dansk Arbejdsgiverforening, DA. Jan Bendtsen har i over 12 år været medlem af CfL-Netværket "Ledere på Tværs", der er målrettet funktionsledere.

Hvad har dit udbytte været i alle de år?

”Jeg har altid dyrket netværk. Det har jeg gjort i hele mit arbejdsliv, og jeg er med i rigtig mange, specielt faglige netværk. Fordelen ved CfL-Netværket er, at det er et ledernetværk, hvor vi kun taler ledelse.”

”Hos CfL har jeg kunnet sparre med alle mulige andre om ledelsesmæssige udfordringer og vide, at det forblev i et lukket, fortroligt forum – et frirum. Det har handlet om forandringer, konflikter, nedskæringer og mobning – alt muligt.”  

(Artiklen fortsætter under foto)

Jan Bendtsen

”Styrken ved netværket er også, at vi kommer fra både offentlige og private virksomheder. Der er en god kønsfordeling og en god aldersfordeling, og vi kommer fra alle mulige brancher,” siger Jan Bendtsen.

Han fremhæver læringen ved at kunne diskutere konkrete cases i fortrolighed som en af de store gevinster:

”Vi har altid egne cases med. De handler om rigtige mennesker i den virkelige verden frem for konstruerede emner, som man ellers ofte arbejder med på kurser. Jeg har lært meget, både af de cases jeg selv har haft med, men også af at høre på andre. Der er jo mange lighedspunkter og sammenfald, når man arbejder med ledelse. ”

”Du bliver aldrig færdig med at lære noget om ledelse. Jeg er efterhånden den ældste i netværket, og mange af mine kolleger spørger, hvorfor jeg deltager. De siger: Du har været leder i så mange år, så det burde jo ikke være nødvendigt. Mit svar lyder, at jeg får noget med hjem hver eneste gang.”

Derfor døgnmøder

Manglede tid er ofte et argument for helt at fravælge netværk. Alternativt vælger mange at planlægge netværksmøderne i ydertimerne på en arbejdsdag. Jan Bendtsens anbefaling går i den stik modsatte retning:

”Jeg sætter rigtig meget pris på, at vi i mit netværk har valgt den model, der hedder døgnmøder. Vi mødes tre gange om året i lidt over et døgn, og det er utrolig givtigt. Det er rigtig vigtigt, at vi har en masse tid sammen, og vi taler jo ledelse til kl. 12 om aftenen.”

”Tidligere holdt vi mest dagsmøder, måske med et enkelt døgnmøde, og vi brugte tid på virksomhedsbesøg. Det var noget andet, og der var jo transport i begge ender. Vi ville meget hellere bruge tiden på at coache og sparre med hinanden.”

Hvad er din anbefaling til folk, der ikke har tid til at dyrke netværk?

”Den tid, du investerer, vinder du flere gange hjem igen. Jeg har fået rigtig mange gode ideer med hjem, og jeg har lært rigtigt meget af hele kredsen i CfL gennem alle årene. ”

”Min anbefaling er, at man skal tage sig tid til at være i den type netværk, man har brug for. Det er guld værd at bruge tid på det,” siger DA-chefen og tilføjer:

”Jeg kan se, at de mennesker, der er gode til at netværke, og som dyrker det, de kommer langt videre i deres kontakt- og samarbejdsflader, end mennesker som ikke gør det og ikke kan se fordelene ved det.”

Den tid, du investerer, vinder du flere gange hjem igen. Jeg har fået rigtigt mange gode ideer med hjem, og jeg har lært rigtigt meget af helekredsen i CfL gennem alle årene.

Jan Bendtsen

Jan Bendtsen har altid prioriteret CfL-Netværket højt. Så snart datoer har været meldt ud, er de blevet lagt i kalenderen som urørlige, og kun en enkelt gang har en presserende sag fra den øverste ledelse fået ham til at melde afbud.

”I et netværk er du del af et fællesskab. Det er ikke noget, du kommer og går til, og hvis du hopper for meget ind og ud, så mister du kontinuiteten og den fortrolighed, der er i netværket,” siger DA-chefen.

Det er alle pengene værd

Jan Bendtsen betegner sig selv som et netværksmenneske, og som Kursus- og facilitychef i DA er han med i 5-6 faglige netværk inden for bl.a. uddannelse og arbejdsmiljø. Det er utrolig givtigt både fagligt, opgavemæssigt og i forhold til at dyrke kunderelationer, som han selv formulerer det.

Så hvorfor et netværk hos CfL?

”DA har brugt CfL meget, og da jeg for mere end 12 år siden efterlyste et ledernetværk, talte jeg med vores HR-afdeling, og vi blev enige om, at CfL var de mest professionelle. Og det har holdt stik.

”Jeg har nok oplevet tre forskellige netværkskonsulenter, og de har alle været topprofessionelle. Hele ideen med en netværkskonsulent, der faciliterer, og en organisation der står for alt det, vi ikke har tid til, hvis vi selv skulle drive netværket, det er guld værd. Det er virkelig værd at betale sig fra,” siger DA-chefen og pointerer værdien af et eksternt netværk:

”Du får et frirum. Du er ikke sammen med lederkolleger, men kan sparre med alle mulige andre ledere. Og så har der været en god kontinuitet i det her netværk. Nogen er selvfølgelig forsvundet, andre er kommet til, men det er gået så langsomt, at vi kender hinanden rigtigt godt.”

”En af de ting, jeg lægger meget vægt på er at pleje mit netværk. Man skal have omsorg for fællesskabet. Hvis man ikke vil det, så skal man ikke melde sig ind.”

Jan Bendtsen 
Er kursus- og facilitychef i Dansk Arbejdsgiverforening, DA. Han er leder for i alt 22 medarbejdere med tre teamledere i direkte reference. Jan Bendtsen er cand. mag i historie og samfundsvidenskab fra RUC. Han har arbejdet i DA i 35 år og fratræder i 2020, når den nuværende strategiperiode udløber. Ved samme lejlighed udtræder han af CfL-Netværket ”Ledere på Tværs 1”, hvor han har deltaget i over 12 år.