Netværket giver sikker føling med trends i samfundet og markedet

Salgsdirektør Alex Adler fra Europcar har i otte år haft stor gavn af CfLs netværk for salgsdirektører, hvor 19 medlemmer fra forskellige brancher er hinandens pejlemærker, når der skal navigeres i farvandet af op- eller nedadgående konjunkturer.

Da krisen ramte i 2008, var transportsektoren blandt de første brancher til at mærke problemerne. Det blev straks registreret i CfLs netværk for salgsdirektører, og med nogen forsinkelse fulgte mange af de øvrige brancher i netværket efter på nedturen. Det gjaldt også for Danmarks største biludlejningsfirma Europcar, hvor salgsdirektør Alex Adler havde mulighed for at forberede sig på nye tider.

Uvurderlig viden

”Signalerne fra netværket kan både jeg og de andre tage med sig hjem til virksomhederne og begynde at overveje, om der skal ændres noget i forhold til strategien, prissætningen eller det fremadrettede beredskab.”

”Det er ganske enkelt uvurderligt at have jævnlig kontakt til en snes forskellige virksomheder og deres salgsdirektører. De kommer fra hele landet, og da vi alle har viden med os fra kontakterne med kunderne, er de tilgængelige informationer om trends i samfundet og markedet meget bedre end hvilken som helst spørgeundersøgelse,” siger Alex Adler.

Erfaring og frisk blod

Alex Adler har været medlem af CfL-netværket Coaches i otte år, og der har aldrig været grund til at skifte til et andet netværk.

”Det unikke ved årelange netværkskontakter er fortroligheden. Her kan man drøfte faglige og private forhold og få ærlige og kontante tilbagemeldinger. Her kan man slippe noget løs, som man ikke lige gør på sit arbejde eller i andre fora.”

”Når nogen udtræder på grund af pensionering eller jobskifte, betyder tilgangen af nye medlemmer, at netværket får tilført ny energi og friske oplysninger fra brancher og markeder, vi måske ikke har hørt fra før.”

I Alex Adlers netværk japper medlemmerne sig aldrig gennem en travl mødedag. De holder i stedet døgnmøder fire gange om året. God tid giver alle en mulighed for at komme til orde, og der bliver også tid til en afslappet privat snak efter dagens program.

Tidsbesparende læring

Alex Adler er ved siden af CfL-netværket også medlem af et branchenetværk, og kombinationen af de to netværk betyder, at han sparer tid:

”Ved at være aktiv i netværk får jeg utrolig meget viden til min rådighed og især fra CfLs netværk, hvor vi bruger foredragsholdere udefra og hvor vores facilitator jævnligt sender os materiale til orientering eller fordybelse. Det sparer mig for at gå på kurser for at holde mig opdateret.”

”Vores programpunkt ”Den varme stol” tilbyder hver enkelt at præsentere en udfordring for de andre og få feedback. Det svarer til at hyre hjælp fra 19 forskellige konsulenter, men her får du det kvit og frit. Det er uvurderligt, og de, der har prøvet det, er gået fra mødet med en stor ballast til at tackle udfordringen.”

Hjælper virksomheden

Investeringen i netværket giver ikke kun et personligt udbytte. Det kommer også Europcar til gavn. Alex Adler har f.eks. konsulteret sit netværk i forbindelse med indkøbet og implementeringen af et nyt CRM-system til Europcar. Han har lyttet til netværkets erfaringer og besøgt deres virksomheder for at lære om best practice på området.

”Jeg er sikker på, at jeg på den måde har været med til at træffe det bedste valg for min virksomhed. Jeg gør faktisk en stor indsats for at få brugbar viden med mig hjem, som enten kan anvendes med det samme i virksomheden eller bruges strategisk på længere sigt. Dermed får virksomheden fuld valuta for pengene,” siger Alex Adler.