Kære regering - glem ikke kontekst og rammer, når i vil løfte ledelseskvaliteten

Regeringsudspil er ambitiøst men mangler brikker for at forbedre ledelseskvaliteten i den offentlige sektor

CfL bakker op om ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhdes udspil, at ledelseskvaliteten skal forbedres i den offentlige sektor. Men der mangler nogle brikker, som kan fuldende udspillet.

Skrevet af seniorrådgiver Thomas Mosfeldt Laursen og seniorrådgiver Michael Tolstrup, CfL

Ambitiøst udspil fra ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde - ledelseskvaliteten skal forbedres i den offentlige sektor.

Ifølge CfL’s vedtægter, er vi sat i verden for at forbedre ledelseskvaliteten i Danmark, derfor bakker vi naturligvis op om initiativet.

Desværre mangler der dog nogle brikker til skabelsen af god ledelse i det udspil, regeringen lægger op til. Lært af erfaring med udbredelse af god ledelse i de 850 organisationer, der tager del i vores community, savner vi systemet omkring lederne. En fejlslutning der bæres videre fra ledelseskommissionens arbejde, hvor organisering og styring var fravalgt som optik på forhånd. Vi ved, at nogle ledere kan være en fiasko et sted for at lykkes med stor succes et andet sted. Det betyder ikke, at den enkelte leder ikke skal være sit ansvar bevidst og udvikles eller at nogle måske ikke fortsat burde være ledere. Men glemmer man konteksten og rammebetingelserne, ender det let i en krig mellem fokus på individ og rammebetingelser. I praksis er begge dele vigtigt for at skabe bedre ledelse.

Lad os derfor bruge tid på det, vi allerede ved virker ift. udvikling af dygtige ledere og skabelse af rammer for at levere høj kvalitet i opgaveløsningen. Fra forskning og praksis ved vi allerede en hel del om, hvor der kan sættes målrettet ind, når det kommer til træning af lederne, udvikling af lokal organisationsdesign og accept af, at nogle skal ledes hen i andre stillinger. Der er masser af lavthængende frugter, som vi ligeså godt kan høste før, vi bruger skattekroner på, at opfinde nye initiativer og teste lederne med en skjult fyringstrussel over hovedet.