Der er penge i feedback

af CfL.

Stadig flere virksomheder erkender i disse måneder, at en af deres største ledelsesudfordringer er, at få de daglige ledere til at give feedback. Feedback på performance. Feedback på adfærd. Feedback for at skabe klarhed over, hvordan man bidrager.  Nogle mangler redskaberne til det, andre mangler modet. Vi får det simpelthen ikke gjort. Der er for travlt, vi taler om det i ledelsen, men får det aldrig sagt direkte til den pågældende.

Selv nogle af de virksomheder, vi i Danmark ser op til, har måttet erkende, at den gennemgående kilde til ledelsesudfordring ligger i manglende evne til at give feedback.

Det er en skam. For der er både penge og arbejdsglæde at hente i en feedback-kultur.  

Feedback giver en person, der har performet dårligt, en mulighed for at forbedre sig. Det er til gensidig glæde for virksomhed og for medarbejderen. Tvivlen hos en medarbejder, om man gør det godt nok, eller hvad der skal til, for at blive bedre, slider. Hertil må man ikke undervurdere prisen for den frustration, det skaber hos kolleger, at en dårlig performer ikke bliver håndteret. Eller den frustration, der er i ledelsen over vedvarende dårlig performance. Uden feedback vil konsekvensen i sidste ende hobe sig op til en afvikling. Det er dyrt og ressourcekrævende, for slet ikke at tale om prisen for at rekruttere en ny medarbejder og køre denne ind i jobbet. Prøv at få din HR til at estimeres disse omkostninger og overvej derefter én gang til, om der virkelig er for travlt til at prioritere feedback.  

Men der er også andre beviser på værdien af feedback. I en INDIKATOR™ om vækst fra januar 2015, kunne vi konstatere en klar sammenhæng mellem vækst og tydelig feedback. Hvor mindre end to ud af ti ledere har svært ved at give feedback i virksomheder, der har oplevet vækst, er det hele fire ud af ti, der ikke får det gjort i virksomheder uden vækst. Forklaringen er den enkle, at vækst ses hyppigere i virksomheder, hvor medarbejderne bidrager og engagerer sig.

Så sæt feedback på agendaen, ligesom mange andre virksomheder gør lige nu. Det er ikke gjort kun ved at give redskaberne til det, men ved at følge op og efterspørge feedback.