Der skal banes vej gennem junglen af regler

Politikerne bør luge ud i mængden af regler, der regulerer samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder. Ledere fra begge sektorer er helt enige om, at mange regler er den største barriere for samarbejdet.

For mange regler synes at fordærve samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder, og det skaber uhensigtsmæssige barrierer og risiko for spild af ressourcer. Det viser CfLs seneste Indikator om produktivitet og udvikling i Danmark. Næsten halvdelen af de adspurgte ledere i offentlige og private virksomheder peger samstemmende på, at reglerne for blandt andet udbud, licitation og andre offentlige-private projekter er den største barriere for et godt samarbejde. Og de er lige så enige om, at der bør gøres noget ved det.

Set fra hver deres stol

Administrerende direktør Sophie Hulgard fra Danmarks største erhvervsrejsebureau Carlson Wagonlit og vicedirektør Francis Zachariae fra Farvandsvæsenet fortæller her, hvordan de oplever regelværket fra hver deres stol i henholdsvis en privat og en offentlig virksomhed.

Francis Zachariae ser meget gerne, at politikerne tager affære. ”EU-reglerne kan vi nok ikke gøre meget ved. Mange af dem er godt ment, men det er bare blevet så fantastisk kompliceret. Det er i virkeligheden Folketinget, man skal have fat i. Og jeg synes bestemt, at det er en diskussion værd, for jeg tror, at offentligt-privat samarbejde bliver meget vigtigt, og hvis ingen parter i dag er tilfredse med reglerne, så er der en grund til at gøre noget ved dem,” siger Francis Zachariae.

240 minimumskrav

Sophie Hulgard og hendes virksomhed har Staten og dets 19 ministerier som største kunde, og det gjorde i sin tid licitationen meget kompliceret, for der var i alt 240 minimumskrav, der skulle opfyldes, men Sophie Hulgard mener, at det nærmest ikke kunne have været anderledes. ”Jeg har svært ved at se, hvordan det hele skulle have været tacklet på en anden måde. Måske kunne de have bedt om andet og mere end en pris, men på den anden side har de sikret sig en meget fordelagtig kontrakt med de bedste priser, de kan få,” siger Sophie Hulgard.

Mere end bare en pris

Prisspørgsmålet er blandt de barrierer, som både offentlige og private ledere peger på som en udfordring. Det er ikke den største af de nævnte barrierer, men et meget konkret og aktuelt eksempel på, hvad der optager begge sektorer. De private ledere mener i større grad, at der er for meget fokus på pris i det offentlige, og i det offentlige er det især opfattelsen, at konkurrencen mellem de private aktører er for lille.

Men kan det være anderledes, Sophie Hulgard?

”Det er et rigtigt interessant spørgsmål. Som leverandør synes vi selvfølgelig, at det er forkert kun at fokusere på pris, fordi vi har vores stolthed, og fordi vi har rigtig mange kvalitetsforbedrende ydelser, som vi gerne ville have præsenteret, men det var der ikke mulighed for med den licitation.”

”Når man begynder at implementere kontrakten, finder man jo ud af, hvad der mangler af ydelser, som kunden kunne have haft stor gavn af. Det kan igen være med til at komplicere implementeringen. Men set med Statens øjne, tror jeg ikke, de kommer til at købe forkert ind, når de er dækket så godt ind med de mange forskellige krav, som gør det besværligt for os, men som sikrer dem det bedste resultat,” siger hun.

I Farvandsvæsenet er Francis Zachariae ikke i tvivl om, hvorfor der fokuseres så meget på pris. ”De offentlige virksomheder bliver presset utroligt meget på bevillingerne. Det giver et kraftigt fokus på, hvad tingene koster. Og vi kan jo godt se, at vores bevillinger ikke bliver større fremover – måske tværtimod,” siger han.

Når målsætninger mødes

Francis Zachariae mener, at et offentligt-privat samarbejde ofte præges af modsatrettede målsætninger.

”En offentlig virksomhed vil altid have samfundets tarv som sit mål – i vores tilfælde høj sikkerhed til søs. Modsat vil en privat virksomhed altid have profit og overskud som sit mål. Og de to forskellige målsætninger kan ofte have svært ved at mødes.”

”Jeg tror, at en af de største forhindringer for et samarbejde er opfattelsen af, at det offentlige er tungt, ubøjeligt, dyrt og ikke driftsoptimeret, mens de private virksomheder kører derudad, er optimeret og rationaliseret og giver overskud. Sandheden er bare ikke sådan. Derfor må vi lægge forestillingerne bag os om, hvad den offentlige sektor og den private sektor er for nogle størrelser og så finde de områder, hvor et samarbejde mellem de to sektorer giver mening,” siger han.

Konkurrencen fungerer

Hverken Sophie Hulgard eller Francis Zachariae kan nikke genkendende til især offentlige lederes udsagn om, at der er for lidt konkurrence mellem de private aktører.

”Vi køber rigtig meget af private udbydere, og det er ikke mit indtryk, at der er for lidt konkurrence,” siger Zachariae.

Sophie Hulgard siger: ”Der kan ikke have været meget stor forskel på vores og konkurrenternes tilbud til Staten på grund af presset. Vi har nogenlunde de samme omkostninger ved at drive forretning, og derfor bliver tilbuddene også meget ens.”

Kun for de store spillere

De er begge enige om, at det nuværende system med mange regler og et enøjet fokus på pris favoriserer de største virksomheder, for SMV’erne har ikke de samme ressourcer til at kæmpe sig gennem junglen af regler, og de har ikke volumen til at tilbyde den rigtige pris.

”Havde vi ikke haft den størrelse, vi har, kunne vi ikke have håndteret så stor en kunde som Staten,” siger Sophie Hulgard fra Carlson Wagonlit.

Francis Zachariae siger: ”Jeg kan sagtens sætte mig ind i de problemer, som SMV’erne har, når der skal bydes, fordi det kræver et stort materiale og et stort arbejde at være med på at byde, når det skal gå efter reglerne. Det vil derfor være rigtig fornuftigt at kigge på netop reglerne,” siger vicedirektøren i Farvandsvæsenet.