Det er ikke ligegyldigt, hvordan du opnår vækst

Lige nu fejrer vi gode regnskaber, som et efter et offentliggøres. Vi kan med stolthed konstatere, at flere virksomheder klarer sig godt. Vi ser både faktuel vækst og substantielle tegn på vækst.

Set ud fra et samfundsperspektiv og en klar bevidsthed om, at Danmark som land mangler vækst og værdiskabelse, er det dog ikke ligegyldigt, hvordan denne vækst er skabt. I dette perspektiv er der forskel på, hvad vi bør fejre som god ledelse, og hvad der i virkeligheden er vækst på andres bekostning. Hvad der i et helhedsperspektiv faktisk gør en forskel, og hvad der kun gavner den konkrete virksomhed.  

Med krisen for syv år siden har vi fået et sundt fokus på rentabilitet i forretningen. Det har hjulpet flere ledelser til at fokusere. Men det har også flere steder givet en kortsigtethed i måden, vi anskuer forretningsmæssig succes på. For det er ikke ligegyldigt, hvordan succes er skabt.

Organisk vækst, som virksomheden selv har skabt, skaber mere værdi for samfundet. Vækst ved opkøb derimod er i bedste fald et nul-sum-spil: Én bliver større. En anden forsvinder. Først når den nye enhed, der nu må antages at agere under en dygtigere ejer, begynder at skabe vækst organisk, kan man tale om reel merværdiskabelse.  

Vækst, der er skabt på bundlinjen ved at presse underleverandører ned i pris eller op i kredit, skaber naturligvis en vinder hos den, der presser. Men det skaber dårligere rentabilitet hos leverandøren og leder oftest til en ny taber, og netto færre jobs.

Der er ikke noget galt med købmandsskab. I dårlige tider vil dem, der har, altid kunne hente mere. Men den samlede vækst i Danmark skal trækkes af de mange små og mellemstore virksomheder, og her finder vi de virkelige helte. Dygtige ledere, som har kunnet skabe værdi til gavn for helheden, også selv om de har været under større pres end de fleste. Dem skal vi også huske at fejre, når resultaterne viser sig.