Fremtidens forretningsmodeller bygger på adgang til rigelige ressourcer

Evnen til at lade sig inspirere løbende og adaptere ideer til egne sammenhænge, hurtigt og uden bureaukrati, vil kendetegne fremtidens vindere i adgang til rigelighed.

Af CfL

Af ledere kræver det modet til at give slip. Modet til at give plads. Og evnen til at inspirere andre til at bygge netværket op. Og værktøjerne til at gøre dette findes til ingen eller meget lave omkostninger. Med en sund, åben attitude til dette, kan ledelser sikre hurtig adgang til rigeligt kunde- og idepotentiale på et minimum af tid.

Vores forretningsmodeller i dag er typisk baseret på en tankegang om at finde og kontrollere knappe ressourcer. De bygger på antagelsen om, at verden defineres af knaphed, en knaphed vi konkurrerer om at mestre. I tider med et nødvendigt miljøfokus vil man kunne fortsætte argumentationen for, at knapheden fortsat begrænser os, men ved nærmere eftertanke er der massevis af fremtidens ressourcer, der ikke er knappe. Tænk blot på ideer, vindenergi, viden og ubrugte forskningsresultater. Vores traditionelle tankegang om knaphed påvirker den måde, vi tænker forretning på, og det forhindrer muligheder. Vores virkelighed er, at der er rigeligt af det meste af det, vi skal bygge fremtidens forretningsmodeller på. En konstruktiv tilgang til at genopfinde måden at tænke forretning på er at se på nutiden og fremtiden bestående af rigelige og ikke knappe kilder.

Lagring eller adgang

Der er to måder at håndtere rigelighed på. Ved lagring og ved adgang. Lagring er den klassiske tænknings løsning på udfordringen. Har vi overflod af noget, eller har vi vanskeligt ved at overskue et felt, tænker vi straks på lagring. Videnmedarbejdere skal kende hinandens viden: vi skal have en kompetencedatabase, idelagring etc. Nej! På den måde definerer vi en uløselig opgave for os selv.

Vi tror, at nøglen til succes ligger i at optimere og effektivisere adgangen til ressourcerne. Adgang til hinanden. Adgang til ideer. Adgang til andre, der har adgang. I en global verden præget af forbundethed vil det for enkeltpersoner og virksomheder være definerende for succes, om man har adgang.

Organisering er ikke svaret

Hvis vi skal sikre adgang, må vi sikre kommunikation på tværs og på langs i organisationen og ind og ud af den. For ledelser betyder det typisk overvejelser og nytænkning af måden, vi organiserer os på.

Kommunikation styres nemlig af måden, vi organiserer os på, og skal den være mere umiddelbar end hierarkisk, må vi organisere os fleksibelt, f.eks. i netværk, matrix eller celler. Dette er gamle budskaber, der harmonerer dårligt med det faktum, at 70 % af de danske virksomheder i CfLs community af fremsynede ledere faktisk er funktionsopdelte i deres organisering. Men måske forklarer det, hvorfor 90 % samtidig har ledere uden personaleansvar, dvs. ledere der er afhængige af andre lederes personale og dermed typisk arbejder på tværs af klassiske funktioner.

Hvorfor opgiver så mange virksomheder de mere dynamiske organisationsformer?

Fordi de alt for ofte kommer til at fungere ineffektivt samtidig med, at de ikke samler op på den organisatoriske læring, en virksomhed skal overleve på. De kommer til at fungere anarkistisk, hvilket kun virker for enkeltmandsvirksomheder og større virksomheder, der reelt er enkeltmandsvirksomheder under samme tag. Derfor har vi fortsat til gode at se den velfungerende organisatoriske løsning på kommunikationsbehovet.

Dynamisk hierarki

Men der er en lettere vej til at skabe den nødvendige kommunikation. Vejen er at arbejde med adfærd og lysten hos den enkelte leder og medarbejder til at netværke, kommunikere og lade sig personligt udfordre.

Kommunikationsomkostninger er i dag lavere end nogensinde. Blot ved få klik på internettet kan du hurtigt få kontakt til de mere end 80.000 forskellige mennesker, der er i kredsen omkring dine egne bekendte. En nyligt udgivet undersøgelse fra Holland dokumenterer, at en gennemsnitlig 30-årig person i Amsterdam har 400 bekendte. Reguleret for dobbeltgængere giver det mere end 80.000 kontakter til personer, som man har let adgang til, fordi man kender dem via andre.

Tænk engang over, hvor mange kontakter en virksomhed dermed har. Nøglen ligger i at være i stand til at holde disse relationer og følge med i de relevante blogs og websites, uden at det definerer og overtager arbejdsdagen.

Løsningen ligger i problemet

I langt de fleste virksomheder er mailboksen og internettet det daglige værktøj til kommunikation og struktur. De fleste steder er det et effektivt redskab, men også en tidsrøver, der medfører, at dagsrytmen forstyrres den ene gang efter den anden. Dette er med til at sikre, at dagen fyldes med travlhed og handlinger, der gør, at vi føler os effektive uden nødvendigvis at være det.

De fleste virksomheder er i dag bevidste om udfordringerne i at tøjle denne uproduktive travlhed. Med rette.

Men bestræbelserne bør ikke rette sig mod at styre og optimere medarbejdernes tid, men derimod rette sig mod at skabe adgang til rigelighed. Problemet kan løses ved hjælp af de samme værktøjer, som skabte det.

I mange virksomheder er det fyringsgrund at downloade de mange gratis (og sikre) standardværktøjer, der kan hjælpe med at styre denne lette adgang. Der er uanet forretningspotentiale ved en smule åbenhed i forhold til disse fantastiske standardværktøjer, der allerede er udviklet til at søge viden (f.eks. Google) styre kontakter (f.eks. LinkedIn) holde sig opdateret (f.eks. Google Blog Search). Overvej i hvor høj grad dyre virksomhedsudviklede og vedligeholdelseskrævende it-systemer kan erstattes af disse lette standard hjælpeværktøjer. Uden risiko for virksomhedens datasikkerhed.

Dette er ikke anarki. Det er dynamisk hierarki. Og det giver mulighed for at optimere adgangen til videnressourcer