God ledelse skaber produktivitet og arbejdsglæde

Hvordan kan det være til gavn for medarbejderne, at ledere bliver bedre til at lede? Det spørgsmål har vi fået - ikke bare én enkelt gang - under det projekt, som topledelserne fra seks styrelser netop har været sammen om. Projektets formål har været at arbejde med forstærkende metoder til den ledelsesmæssige understøttelse af forandring.

Af CfL

Spørgsmålet er overraskende. Overraskende for os. Og overraskende for de involverede styrelser, som påtog sig at lave forandringer, der holder. Men det faktum, at det stilles, kan meget vel være en af forklaringerne på den dårlige produktivitet, vi har i Danmark.
 
Svaret på spørgsmålet er nemlig ligetil. Stort set alle styrelser - og private virksomheder, for den sags skyld - kender til projekter, som sander til. Når projektet er slut. Når konsulenterne er gået. Når arbejdsgruppen er færdig: Så kan alle blive enige om, at projektet isoleret set var en succes. Hvis bare…
 
For når man ser tilbage efter et år eller halvandet, så er organisationen ofte faldet tilbage. Måske ikke helt til udgangspunktet, men langt fra det niveau, der var lige efter projektet. Og når man spørger medarbejderne om hvorfor, vil de ofte sige ”Det havde ikke rigtigt ledelsens bevågenhed”. Når man spørger konsulenterne om hvorfor, vil de sige ”Ja, hvis bare der havde været større ledelsesmæssig bevågenhed, så ville det have været bedre forankret”.
 
Det er fuldstændigt sandt. Men det er også en fuldstændig naturlig del af lederens opgave, at man hele tiden kigger frem mod det næste sigtepunkt. Der er overhængende stor risiko for, at man helt overser det meget vigtige element i at sætte alle de små bevægelser i gang, der skal til for at sikre, at man laver forankring – forandring, der holder. Da vi bad ledere fra de seks styrelser placere sig i de faser af en forandringsproces, hvor de fandt mest energi, var feltet med forankring næsten tomt. Helt som også hos lederne i den offentlige og privat sektor, som hellere ser frem.
 
De mest fremsynede ledere har erkendt, at det har langt større effekt at drive en forandring gennem daglig ledelse end gennem projekter, der meget let bliver dekoblet fra ledelsen. 
 
I styrelserne har vi særligt bemærket, hvor meget topledelsen har en opgave i at kigge ud af organisationen og til departementet. Af naturlige årsager. Men bagsiden ved det kan være, at man – hjulpet af en oplevelse af tidspres - kan komme til at normalisere nogle af de sunde naturlige modstande mod forandring, der er, og dermed får man det ikke håndteret. Man får det simpelthen ikke taget i opløbet. Man siger i stedet ”Jamen, sådan er det jo.” ”Det er en helt naturlig fase, vi bare skal igennem.” Ved at reagere sådan på medarbejdernes reaktion på forandring, vil der være nogle helt enkle greb, man simpelthen ikke får taget, fordi man har kigget opad og ud af organisationen mere end indad i organisationen. Alene det at stille op til en snak om forandringen, kan gøre en verden til forskel. 
 
Et andet element, som er slående i styrelser, er chefernes rolle. I og med topledelsen har den funktion, den har, så får det den konsekvens mange steder, at kontorlederne faktisk kommer til at skulle spænde over op til tre niveauer i det, man kan kalde leadership pipeline. Det vil sige, at de skal håndtere tre meget forskellige slags ledelsesopgaver på samme tid. Personaleledelse, leder for andre ledere og ledere for hele funktionsområder. Det er virkelig komplekst at skulle agere som god leder på alle de niveauer på samme tid. Det kræver noget. Det stiller store krav til ledelse. En tydeligere arbejdsdeling mellem ledelseslagene kan skabe langt større effektivitet.