Innovation og kreativitet i Baskerlandet

Status fra EFQM Konference 2010.

Med en række ’sharing good practice’ besøg i veldrevne Baskiske organisationer fik årets deltagere på den årlige EFQM konference i Bilbao set nærmere på, hvordan uddannelsesinstitutioner, hospitaler og medievirksomheder via god ledelse kan drive væksten med eksportrater op til 90%.

CfLs to deltagere på konferencen, rådgiverne Frank A. Mathiasen og Per B. Hansen oplevede stor interesse for besøgende i de Baskiske organisationer og det med god grund. For hvad er det skolen Colegio Vizcaya gør så godt, at de som privatskole kan fastholde forældre, til børn der ikke længere går på skolen, som betalende, fordi de vil sikre deres børnebørn en plads på netop denne skole? En del af svaret skal måske findes i den målrettede indsats med at udvikle organisationens evne til konstant at identificere forbedringsområder, skabe nye metoder og værktøjer til at understøtte elevernes udvikling og faktisk lykkes med det. Det gælder lokaler og bygningers indretning, undervisningsmetoder og – materialer, organisering af undervisningen etc. I designet af en ny bygning til de 0-3 årige indebar det f.eks. at arkitekten bogstavelig talt gik på knæ og forsøgte at se omgivelserne fra et barns perspektiv og indrettede bygningen derefter.

Baskerlandet

Baskerlandet er med sine 2.1 mio. indbyggere og et areal på størrelse med Sjælland et interessant sted at afvikle en konference med fokus på resultatskabende ledelse, innovation og kreativitet.

Fra i 80’erne med fokus på sværindustri at have været et økonomisk katastrofeområde med tårnhøj arbejdsløshed og ydmyg levestandard ja så har målrettede indsatser skabt fantastiske resultater som vi i Danmark kun kan blive inspireret af.

Efter målrettede indsatser på uddannelsesområdet og inden for teknologisk innovation er det i dag luftfarts-, bil-, halvfabrikata- og it-industrien der driver væksten med eksportrater op til 90%.

Levefoden er over det europæiske gennemsnit og området har en disponibel indkomst pr. indbygger der er 25% højere og en arbejdsløshed der er 50% lavere end i resten af Spanien.

EFQM

EFQM, European Foundation for Quality Management, den organisation der via en række nationale partnere forsøger at afdække og definere god ledelse på verdensplan, har åbnet det årlige Forum i Baskerlandets hovedstad Bilbao.