Krisen belønner vedholdenhed

Børsen Executive, d. 6. marts 2009 'Vi kan dokumentere igen og igen, at det er de mest vedholdende og konsekvente virksomheder, der lykkes. Hvor deres formål når helt ind til virksomhedens rygrad, og som også gennemsyrer personalepolitikken,' fortæller Wenche Strømsnes til Børsen Executive på baggrund af CfLs Indikator, om succes bag virksomheder med et veldefineret formål, som går ud over det at tjene penge.

Virksomheder med et krystalklart formål, der gennemsyder strategien, klarer sig markant bedre end virksomheder, der vender bedetæppet og skifter formål alt efter udsving i efterspørgsel og konjunkturer, eller som udelukkende driver virksomhed for at tjene penge her og nu.

Det viser en ny undersøgelse baseret på CfLs trendpanel, der består af 1051 ledere, som har svaret online i perioden 12-.16. januar. Undersøgelsen er inspireret af ledelsesguruen Nikos Mourkogiannis nye bog "Purpose".

Klarer sig dårligere

68 pct. af respondenterne har et erklæret formål ud over det at tjene penge, men mange af dem har masser af aktiviteter, som intet har med formålet at gøre, og de virksomheder har klaret sig dårligere de sidste tre år end de virksomheder, hvor sammenhængen mellem mål, strategi og aktiviteter er tydelig.

"Vi har ingen klar dokumentation for, at de virksomheder, der har et andet formål end at tjene penge, faktisk klarer sig bedre end andre. Det er sammenhængen mellem formål og strategi, der gør udslaget. Vi kan se i undersøgelsen, at mange af de virksomheder, der har haft faldende indtjening de sidste tre år, ikke har været konsekvente med deres formål," siger adm. direktør for CfL Wenche Strømsnes.

Inkonsekvent indsats

Især ærgrer det hende, at mange virksomheder bruger masser af kræfter på social ansvarlighed, CSR, uden at koble det med deres formål. Dermed bliver indsatsen ikke konsekvent og forankret i topledelsen, men snarere et led i en branding-strategi, når der er mangel på medarbejdere.

Ind til rygradden

"Vi kan dokumentere igen og igen, at det er de mest vedholdende og konsekvente virksomheder, der lykkes. Hvor deres formål når helt ind til virksomhedens rygrad, og som også gennemsyrer personalepolitikken,« konstaterer Wenche Strømsnes og fortsætter:

Hvis formålet kun er at tjene penge på hvem som helst og hvad som helst, bliver strategien meget kortsigtet; det kan fungere i organisationer, hvor der kun er én, der træffer beslutningerne, men de organisationer findes ifølge Wenche Strømsnes ikke mere. I dag er beslutningerne decentrale og medarbejderne selvledende.

Robust beredskab

"Hånden på hjertet – det er interessant at se så mange rekrutteringseksperter, der nu pludselig er blevet eksperter i outplacement, og så mange udviklere, der nu profilerer sig som afviklere. Det er dét, der sker, når formålet kun er at tjene penge på kort sigt," siger hun.

Hun konstaterer, at de virksomheder, der klarer krisen bedst, har haft et robust strategisk beredskab, som understøtter strategien, og som er i tråd med virksomhedens lange sigt – dens formål.

To ud af tre respondenter mener, at finanskrisen ikke ændrer deres formål på lang sigt, og det betegner Wenche Strømsnes som særdeles positivt.