Krisen har fået danske ledere til at rykke sammen

Danske lederes behov for sammen at drøfte tiltag mod krisen har skabt en overvældende interesse for CfLs klubhusmøder, der afholdes en eller to gange hver måned.

Af CfL

En stor succes

Klubmøderne er det sted, hvor ledere kan drøfte og få inspiration til, hvordan de skal handle og finde vejen ud af den vanskelige ledelsesmæssige situation, de fleste virksomheder er i.

”Deltagerne i Forum for Værdiskabelse har selv været med til at pege på, hvad ledere kan gøre for at hjælpe Danmark ud af de store produktivitetsudfordringer, vi står med i den nuværende krise,” siger ledelsen i CfL.

”I en tid, hvor meget handler om effektiviseringer og her-og-nu besparelser, har klubhusmøderne på få år udviklet sig til en stor succes, som giver håb for fremtiden. Vi ser meget frem til at fortsætte succesen i Forum for Værdiskabelse, hvor det handler om at skabe værdi med de ressourcer, vi nu en gang har til rådighed,” siger hun.

Forum for Værdiskabelse består af ledere fra både offentlige og private virksomheder. Lederne har selv peget på debattemaerne i Forum og dermed sat en ledelsesdagsorden, som CfL har ageret ud fra.

Vigtig debat, der nytter

CfL's ledelse understreger, at data fra de seneste år viser, at 80 pct. af alle forbedringstiltag inden for effektivisering fejler. Det gør de, fordi medarbejderne falder tilbage til gamle vaner, og lederne flytter fokus, når forandringskonsulenterne har forladt virksomheden.

”Forum har været med til at pege på, hvad det er for tiltag, som lederne skal gennemføre undervejs i sådan en proces, for at der kan blive tale om en decideret holdningsmobilisering – ikke bare et forandringsprojekt – hvor holdningen blandt medarbejderne forandrer sig og bliver en anden til gavn for produktiviteten,” siger CfL's ledelse.

CfL har fokus på både offentlig og privat ledelse og holder klubhusmøder i både København og Aarhus.