Ledelse i et mangfoldigt og globalt perspektiv

Globaliseringen og det stigende internationale samarbejde virksomhederne imellem, har sat sit præg på ledelse. Flere og flere mennesker med forskellige baggrunde, aldersgrupper og kulturer besætter lederstillinger end nogensinde før.

Når man bringer mennesker sammen med forskellige baggrunde, skaber det både muligheder og udfordringer for organisationen. Organisationerne kan drage fordel af de nye perspektiver og muligheder denne mangfoldighed giver, hvis de er i stand til at forene mennesker med et fælles sæt af værdier og mål. Hvis ikke, kan resultatet blive uoverensstemmelse og uorganiseret ineffektivitet, hvor de ansatte bevæger sig i alle retninger alt afhængig af deres egne individuelle baggrunde.

Styrken ved dialog

En af de mest effektive måder at lede disse mangfoldige teams er at øge kvaliteten og kvantiteten af dialoger mellem ledere og deres medarbejdere. Jo større mængde af mangfoldighed, der er i arbejdsstyrken og i teamets, jo større er behovet for, at ledere kommunikerer præcist for at sikre, at den enkeltes og teamet udfordringer kommer på bordet.

For et par år siden udkom bogen "The Leadership Pill: The Missing Ingredient in Motivating People Today." Bogen er baseret på en forskning gennemført med medarbejdere i generation "Y" - personer født i 1980'erne og 1990'erne. For det første ønsker de en højere grad af integritet. Vi har talt om vigtigheden af integritet i organisationer i mange år. Hvad der er anderledes her er, hvordan denne generation vil reagere på uoverensstemmelser i organisationen, i teamet og blandt kolleger. Før i tiden, hvis ledere var inkonsekvente, ville medarbejderne tale om det på gangene eller i små lukkede fora, men det var som regel også så langt det nåede. I dag vil den yngre generation af medarbejdere, konfronterer lederne. For eksempel oplevede en af bogens forfattere, at en nyansat medarbejder var gået til direktøren og havde sagt, "Hør, jeg ved ikke, hvad du tror, du har gang i her, men lad mig fortælle dig, hvad der foregår i forhold til det du siger, det du står for og hvad du rent faktisk gør”. Folk er meget mere direkte, så integritet er vigtig.

For det andet ønsker den nye generation et partnerskabslignende forhold. Det betyder ikke, at de nødvendigvis ønsker at være ansvarlige, eller forventer at være lige på organisationsplan, men de ønsker at blive betragtet som en partner. Noget af det de unge medarbejdere ikke bryder sig om, er ord som "overordnede og underordnede" eller "leder af afdelingen kontra kontormedarbejder", et sprog der tidligere var hverdagskost i organisationerne. Næste generation af medarbejdere ønsker at blive betragtet som partnere og at blive værdsat for de kompetencer, de tilfører teamet og organisationen.

Den sidste ting den nyere generation af medarbejdere ønsker er anerkendelse. Og det der adskiller denne generation fra tidligere er, at de lægger særlig vægt på at blive anerkendt som et helt menneske. De ønsker, at deres ledere skal kende dem som mennesker både på og uden for arbejdspladsen og dermed flyder overgangen mellem arbejdsplads og privatliv mere sammen. Dette fører tilbage til betydningen af at øge kommunikationen. Lederne bliver nødt til løbende at kommunikere, så alle medarbejderne føler, der bliver lyttet til dem, og at de bliver forstået og støttet i deres bestræbelser på at gøre en forskel på arbejdspladsen.

Bring det bedste frem i alle

Et ordsprog siger: "Ingen af os er så kloge som os alle." Når du overfører denne tankegang til de mange forskelligartede arbejdsmiljøer i fremtiden, har du en køreplan for succes. Før i tiden samlede ledere ofte medarbejdere omkring sig, der tænkte på samme måde som dem selv. Udfordringen ved det er, at hvis du har nogen på dit hold, som altid er enig med dig, er en af jer overflødig.

En af de store fordele ved at have et meget forskelligartet medarbejderteam er, at der er mulighed for at tackle udfordringer ud fra en rig variation af synspunkter. Som leder er du nødt til at fremme deltagelse, og virkelig lytte til, hvad folk har at sige for at få det optimale ud af denne mulighed.