Ledere lader sig alt for let forstyrre

Af CfL.

Ledelse er blevet alt for kompliceret. Og ledere forstyrres dagligt af gode råd, der fjernes fokus fra det, det hele handler om: kunderne. Hver andet sekund udkommer der et eller andet sted i verden en ny bog om ledelse. Alene på Amazone.com er der i snit fire nye releases om ledelse. Hver eneste time. Og med hver ny bog kommer ny inspiration. Ny anledning til refleksion. Men også ny føde til dårlig samvittighed. Mængden af råd, modeller og rammer, som en leder kan se sit virke i, er uendelige. Det samme er meningerne om, hvad man skal kunne for at være en god leder.

Problemet med meget af den nye ledelseslitteratur er, at den er situationsuafhængig. Meget ofte baseret på én persons, nemlig forfatterens, erfaring i mere eller mindre valide mængder. Og uden greb til at konvertere det til læserens situation. Det betyder i værste fald, at ledere på vidt forskellige niveauer og i vidt forskellige situationer bekender sig til nogle erfaringer, der virkede i en helt tredje sammenhæng. Det gør sjældent skade. Men det kræver tid. Ofte kræver det penge. Og altid tærer det på den mest knappe ressource, en leder har: sin opmærksomhed. Derfor kan det være med til at underminere ledelseskvaliteten og medarbejdernes tillid til god ledelse.

Problemet med den store mængde litteratur er, at den skaber en larm, som ledere skal navigere i. Og som kan modvirke et nødvendigt klarsyn.

Hvorfor er det et problem?

Danmark har brug for værdiskabelse

Danmark har brug for vækst. Danmark har brug for jobs. Der er kun ét sted, denne værdiskabelse kan skabes. I erhvervslivet. Og der er kun én drivkraft, der kan skabe den. Ledelse.

Hvis vi skal skabe vækst i Danmark, skal alle ledere træde i karakter. Vi skal løfte os ud af larmen og finde modet til at stå ved det, der er rigtigt at gøre i lige præcis den situation, lederen står i nu. Det lærer man kun ved at konvertere den inspiration, man henter, til den helt aktuelle ledelsessammenhæng. Derfor skal man arbejde med ledelsesudvikling i den ledergruppe, man er en del af. I dagligdagen. Hver dag.

Fordi lederens opgave er at skabe handling. Handling, der skaber værdi. Forestil dig, at alle medarbejdere i din organisation var optaget af at skabe mest mulig værdi for færrest mulige ressourcer. Ville det gøre din organisation mere produktiv? Ja, det må være hævet over enhver tvivl.

De bedste ledere arbejder hver eneste dag på at skabe denne holdning blandt medarbejderne. De tilstræber, at deres medarbejdere tænker på det. Hver eneste dag. Og der skabes små forbedringer. Hver eneste dag. Det gør man, ved at sørge for at medarbejderne har de rammer, der skal til for at skabe værdi. Det gør man ved god ledelse.

God ledelse defineres meget forskelligt fra medarbejdernes perspektiv og fra lederens perspektiv. Lederen måler oftest sin egen succes på resultatskabelse. Men hvis du spørger en medarbejder om, hvad der karakteriserer en god leder, han har haft, så vil svaret meget sjældent være budgetoverholdelse, resultatskabelse eller omsætning.

Mødepunktet er kunden

Men der er et fælles mødepunkt for ledere og medarbejdere: Kunden.

Hvis virksomheden evner at formulerer sit formål med ord som beskriver, hvordan den skaber værdi for kunden, kan lederen omdanne det til en reel fælles passion for kunderne. Det er lettere sagt end gjort. Strategiprofessor Michael Porter erkender i sit seneste arbejde, at manglende helhedsorientering har været styrende for dårlig værdiskabelse. Han taler nu om at ”Create shared value,” altså at integrere et formål i sine forretningsmodeller samtidig med, at man skal tjene penge.

I Danmark er vi bedre end de fleste til det. I en ny CfL Indikator siger kun 10 procent, at deres formål kun er at tjene penge. Udfordringen kan dog være, at arbejdet med formål er temmelig ”selvsmagende.” Det udmøntes nemlig mest gennem den måde, virksomheden omtaler sig selv på. Det siger 60 procent. Det er kun 40 procent, der udmønter det gennem måden, virksomheden omtaler kunderne på. Dette enkle greb – at tale mere om kunderne - vil gøre det lettere at skabe en passioneret kultur om kunderne blandt virksomhedens medarbejdere. 

Grebene, midlerne og redskaberne til at fastholde denne passion for kunderne er uendelige og kræver god ledelse.  Det handler om at tage opgaven på sig. At tage ansvar. Og at udvikle sin ledelseskapacitet hver eneste dag. Det er en opgave, man aldrig bliver færdig med. Men som man kun alt for let kan blive forstyrret i.