Produktivitetsudfordringen kræver nye spørgsmål

Sidst i 2009 udkom Økonomi- og Erhvervsministeriet med en rapport, der fastslår, at væksten i produktiviteten fortsat er for lav, og at der er brug for at finde en løsning.

Af CfL.

Derfor er det afgørende, at dansk erhvervsliv tager de danske produktivitetsudfordringer alvorligt. Der skal andet og mere til end de mange udvalg, indsatser og tænketanke, som har arbejdet med udfordringen frem til nu.

Den gennemsnitlige vækst i arbejdsproduktivitet er faretruende lav. Hvor den frem til 1995 har ligget på omkring 2,8 procent, har den siden 1995 gennemsnitligt ligget på 0,8 procent. Kun ganske få lande i OECD har haft en tilsvarende lav vækst i samme periode. Danmark er dumpet fra en 7. plads til en 17. plads på niveau med Spanien, og kun Italien har haft en lavere vækst.

I regeringens 2015-plan er produktivitetsfremgang en central drivkraft for vækst, og på baggrund af Globaliseringsrådets fremragende arbejde har vi en strategi for Danmark i den globale økonomi. Her peges på uddannelse, forskning og iværksættere som nogle af de elementer, som skal løfte Danmark ud af problemerne.

Men nu har vi ikke brug for flere analyser eller tænketanke til at forstå, at noget skal gøres. I CfL frygter vi, at nødvendige drøftelser om, hvad erhvervslivet selv kan og bør gøre, drukner i den politiske, makroøkonomiske dagsorden.

Erhvervsledernes udfordring

Der er en omfattende erkendelse af, at erhvervslivet selv skal gøre noget for at håndtere problemstillingerne, men desværre fortaber det sig ofte i behovet for hurtige svar på komplicerede problemer.

For eksempel fremhæves LEAN gang på gang som svaret på udfordringen. LEAN er et af de mest gennemarbejdet og veldokumenterede værktøjet til optimering af processer. Vi må dog i denne forbindelse ikke overse, at LEAN faktisk har haft en stor udbredelse i dansk erhvervsliv igennem mange år, uden at dette bare tilnærmelsesvist har løst problemet.

Stiller vi de rigtige spørgsmål?

Mens produktiviteten kan dokumenteres relativt faldende, er oplevelsen af arbejdstempo, ifølge det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, stigende. Og det er på trods af, at vi har længere ferie, et højt lønniveau samt stigende mulighed for at arbejde hjemmefra og reduceret arbejdstid.

Er der spørgsmål, vi ikke har stillet hinanden om den danske arbejdsmoral, motivation, evne til at finde mening og lyst? Er det danske ledelsesbegreb blevet for uklart? Hvordan kan vi øge ledelseskvaliteten og det enkelte individs bidrag, hvordan udnytter vi teknologisk innovation og finder frem til standardisering, hvordan skaber vi et stærkere strategisk beredskab og bæredygtig udvikling? Kan vi styrke ledelsen i den offentlige sektor og reducere bureaukrati? Kan vi finde et landsstrategisk fokus med en fælles retning offentlig/privat, så vi afdækker, hvor skal vi øge vores produktivitet? 

Lederne skal løse problemet

Den danske ledelsesdebat har alt for længe svirret med hurtige svar på ledelsesudfordringer. Alle mener noget om ledelse - også de, der ikke reelt har forudsætninger for det.

Under krisen har vi flere gange i vores dialog med ledere erfaret en ny og sundere holdning til ledelsesværktøjer. En holdning, hvor værktøjernes bidrag anerkendes, men deres sammenhænge til den konkrete virksomhed og konkrete situation gennemtænkes grundigt af virksomheden selv. Vi har begrundet håb om, at de ledere, der stadig står stærkt efter krisen, er for dygtige til at falde for hurtige svar på ledelse. Disse ledere skal løfte Danmark ud af produktivitetsudfordringerne.

CfLs Forum for Værdiskabelse

Hos CfL har vi nedsat CfLs Forum for Værdiskabelse. Vi dedikerede hele kalenderåret 2010 til arbejdet med at finde de små tandhjul, vi kan sætte i sving for at flytte de store. Det er dermed mere en tanke-til-handlingstank end en tænketank. Derfor ser vi gerne, at du og dine kollegaer deltager i debatten. Følg med på www.cfl.dk, hvor du finder information om arrangementer, resultater og kommunikation om temaet.

Medlemmerne af CfLs forum for Værdiskabelse er:

 • Lars Ellehave-Andersen, Koncerndirektør – PFA Pension
 • Christina Hvid, tidl. Adm. direktør – Danish Meat Association
 • Claus Madsen, Adm. direktør – ABB A/S
 • Lars Aagaard, Group Executive Vice President – Grundfos A/S
 • Nels Klint Karsvang, VP HR Development – MAN Diesel
 • Helge Kaltoft, Adm. direktør – Multidata-Bluegarden
 • John Ladefoged, Skattedirektør – SKAT Betalingscenter
 • Bjarne Jacobsen, tidl. Commercial Director – Guideix A/S
 • Anders Adrian, Vicedirektør Skandinavisk – Data Center
 • Flemming C. Thorup, President & CEO – 3shape A/S
 • Anette Skibsted, Anlægschef – Energinet.dk
 • Francis Zachariae, Vicedirektør – Farvandsvæsenet
 • Sophie Hulgard, General Manager – Carlson Wagonlit Travel
 • Arne Becker, Direktør – NCC Construction Danmark A/S
 • Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør – A/S Schouw & CO
 • Erik Bjerg Urskov, Vicedirektør Koncernenhed Kunder – Nykredit Realkredit A/S
 • Jon Andersen, Afdelingsdirektør Privatchef – Nykredit Forsikring A/S
 • Max Karlsson, Business Development Director – Ramboll Building & Design
 • Olga Brüniche-Olsen, Direktør – Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen
 • Carsten Lønfeldt, tidl. Koncerndirektør i Coloplast A/S
 • Susanne Lisa Madsen, Director for HRD i DONG Energy A/S
 • Torsten Rasmussen, Adm. direktør i Morgan Management ApS