Slid på bestyrelsen!

Kommentar: Det kan bringe virksomheden længere, hvis den forstår at ”slide” mere på bestyrelsen. Bestyrelsen er til for at blive brugt.

Jeg tænker på en arbejdsform, hvor man i højere grad benytter hinanden som sparringspartnere på en måde, så der bliver mere diskussion og mindre præsentation i bestyrelseslokalet. Jeg mente nok det samme for fem år siden, men udviklingen inden for regnskabsaflæggelse og den finansielle krise har skærpet synspunktet.

Opgaven er stadig at ansætte ledelsen, kontrollere økonomien og sikre den strategiske udvikling af virksomheden. Men kompleksiteten og globaliseringen gør opgaven sværere, og derfor må bestyrelsens kompetence følge med. Krisen har øget intensiteten af bestyrelsesarbejdet og sat en tykkere streg under behovet for at udvikle bestyrelsens arbejdsform.

Det kan være afgørende, at bestyrelsen kommer ”dybt ned” og ”tæt på” og samtidig bevarer et tværgående overblik. Enhver ”silotankegang” er fatal. Ikke mindst i bestyrelsen må alt ses i en totalitet – ikke bare virksomhedsspecifikt, men som del af en større sammenhæng. Det kræver indsigt, viden og erfaring. Bestyrelsen kan kun leve op til sit ansvar ved at have en dyb forståelse for det underliggende og samtidig bevare det store globale perspektiv.

Når en virksomhed står i en beslutningsfase er det ofte en fordel, at bestyrelsen ikke lever med virksomheden i det daglige og ikke har samme emotionelle forankring i virksomheden. Det giver et godt modspil til ledelsen. Direktionen bør i hvert bestyrelsesmedlem have en god og fortrolig sparringspartner, og et eller flere bestyrelsesmedlemmer har ofte en kompetence, som matcher en given situation. Koncernledelsen kan f.eks. med fordel trække mere specifikt på bestyrelsens arbejdskraft ved opkøb, frasalg, fusion eller andre store forandringer.

Bestyrelsesmøderne er spredt over året, og tiden er ofte knap med en lang agenda. Det kræver tillid og disciplin at disponere tidsforbruget og indsatsen på den mest værdiskabende måde – og altid med virksomhedens strategiske mål for øje. Et godt gennemarbejdet bestyrelsesmateriale må indebære, at præsentationer betragtes som læst og forstået forud for bestyrelsesmødet. Mødetiden bliver brugt på at diskutere og tænke fremad – ikke til præsentationer, hvilket giver rum til at udnytte bestyrelsens samlede kapacitet og medlemmernes viden.

Bestyrelsesmedlemmerne har selv et ansvar for at sikre, at de er efterspurgte af ledelsen. Ledelsen skal gerne forlade bestyrelseslokalet med en følelse af at være beriget, og at virksomheden er bragt videre. Fokus skal da være på implementering.

Bestyrelsen er ikke samlet i hverdagen og har ikke nødvendigvis den ”virksomhedsånd”, ledere og medarbejderne lever i til dagligt. Det kan minde om at samle et landshold. Tydelighed og tryghed er nøglen til at få mest mulig strategisk værdi ud af anstrengelserne, når holdet – forhåbentlig med mange spidskompetencer – endelig er samlet. Det er god ledelse – også i et bestyrelseslokale – at udfordre, være nysgerrig og lade sig inspirere. Vi skal turde analysere og være kritiske.

Risikostyring er et godt eksempel. Allerede for nogle år siden begyndte mange virksomheder et mere systematisk arbejde med risikostyring, og mange virksomheder er ved at indføre Enterprise Risk Management. Alligevel kom især hastigheden, dybden og konsekvenserne af finanskrisen bag på os, og de årsberetninger, der nåede markedet lige før finanskrisen bragede igennem, viser dette med stor tydelighed. Den risiko, der viste sig at være den største, de fleste virksomheder historisk har været udsat for, blev ikke forstået på forkant.

Nu er det oplagt at fokusere bestyrelsesarbejdet på at lære af den virkelige ”stresstest”, vi er ved at være igennem. Vi kan forbedre bestyrelsesarbejdet fremadrettet ved at undersøge, hvad vi tænkte og gjorde, før krisen slog igennem.

Min erfaring er, at den slags åbenhed og seriøsitet i bestyrelsesarbejdet kræver tryghed. Hvis man er utryg, så kan man ikke have den åbne og værdiskabende dialog. Viden om disse centrale psykologiske mekanismer er helt nødvendig for at få bestyrelseslokalet til for alvor at blive et arbejdende værksted med en uprætentiøs og absolut effektiv atmosfære, hvor det ikke bliver slidsomt at blive slidt på.

______________________________________

Kilde: Refleksion, SAS Institute