Små velsmurte tandhjul kan løse nogle af de store globale udfordringer

Vice President Nels K. Karsvang fra MAN Diesel & Turbo har arbejdet og tænkt globalt i adskillige år.

På baggrund af resultaterne fra CfLs globaliseringsindikator peger han på fem ideer til at skabe en levende og effektiv global virksomhed.

Europa er som en pæn ældre herre, der bevæger sig i et adstadigt tempo og lever på renomméet, mens Indien, Kina og andre fremadstormende økonomier stråler af ungdommelig vitalitet, vilje og evne til at overgå den gamle industrielle verden. Billedet er måske ikke helt fair, men det begynder at ligne, efterhånden som de asiatiske lande bliver bedre til både uddannelse og forskning samt til at producere stort set alt i en meget høj kvalitet.

”De opfatter Europa som et pensionistland, hvor det går langsomt hver gang, der skal besluttes noget. I Asien er de meget hurtige til at omstille sig og ændre på tingene undervejs - både blandt medarbejderne på gulvet og opad i virksomheden. Derfor bør vi lære af Kina og Indien,” siger vicepræsident Nels K. Karsvang fra MAN Dielsen & Turbo. Han er ansvarlig for koncernens Global Human Ressources Development.

Udfordringerne

CfLs globaliseringsindikator 2010 viser, at globaliseringen er blevet hverdag i danske virksomheder. Det er hovedsagelig produktionsopgaver, der outsources, og målet med udflytningen er forventningen om øgede indtægter.

Men selv om globaliseringen er blevet hverdag, er der stadig udfordringer at kæmpe med og blandt dem:

  • Fælles forståelse af værdier og normer
  • Distanceledelse
  • Ledelseskommunikation

Nels K. Karsvang peger på baggrund af indikatoren og problematikken om haltende produktivitet herhjemme på fem ideer, der kan være med til at gøre virksomheder til globale, levende og effektive virksomheder.

Fem små tandhjul

”Det er mangel på små og velsmurte tandhjul, der gør, at de store ikke snurrer. Derfor arbejder jeg med fem ideer, som kan være med til at få de store tandhjul op i et nyt tempo og fastholde kvaliteten,” siger han.

Beslutninger bør tages hurtigere – underforstået bedre – ved at flytte fokus fra strukturer og ressourceallokeringer til dér, hvor beslutningerne træffes. Identificér de vigtige beslutninger og find ud af, hvor i organisationen de skal træffes. Resultatet: Hurtigere handlingsmønstre og øget produktivitet.

Nysgerrighed er et must i en global virksomhed. Begynd med at forstå hinanden, undersøg forskellighederne og find innovationspotentialet ved at forstå og fokusere på forskellighederne. Resultatet: Ny indsigt og dermed øget innovationspotentiale.

Stop op og tænk dig om, inden du handler. Stop op, lad op og skab variation i handlings- og energimønsteret. Resultatet er igen ny indsigt og øget innovationspotentiale.

Djævelen i den psykologiske detalje bliver til at få øje på, hvis lederne bliver bedre til at forstå deres medarbejdere. De skal kende det følelsesmæssige landskabs handlinger på alle niveauer, og de skal undersøge de strukturelle ændringers følelsesmæssige konsekvenser. Resultatet: Rettidige og hensigtsmæssige handlinger.

Reducér kompleksiteten i visioner, strategi og processer og vær orienteret mod LEAN og fejlfri produktion med SixSigma. Forenkl management og ledelse. Resultatet: Større gennemsigtighed og mindre spild.

Effektiv kommunikation

Da MAN Diesel & Turbo i 2007 gjorde Human Ressources Development global fik Nels K. Karsvang medarbejdere i Tyskland, Frankrig, England og Danmark. Det har ført til en anden måde at kommunikere på. ”Hvor jeg før gik ud til kaffeautomaten og mødtes med andre for at vende alle de uformelle ting, så er vi ved at være der, hvor vi tager os en snak i telefonen over en kop kaffe i stedet. På tværs af landegrænserne. Men det kræver, at vi som ledere bruger væsentligt mere tid på at kommunikere, end vi tidligere gjorde. Du skal være meget mere velforberedt, have meget mere fokus på, hvad det er, du vil have formidlet – og hvordan du formidler det. Hvis du formidler via telefonkonferencer, forsvinder kropssproget fuldstændigt. Derfor får præsentationerne stor betydning. Og jeg kan se på resultaterne, at jo mere tid og energi jeg bruger på kommunikationen, desto mere samling har jeg fået på det team, der sidder forskellige steder i verden,” siger han.

Farvel til nølerne

"CfLs globaliseringsindikator viser også, at næsten en fjerdedel af virksomhederne ikke har overvejet temaet globalisering eller kun følger udviklingen i medierne. Men det går ikke godt for dem, der lukker øjnene eller nøler overfor udviklingen," siger han:

”Det værste, der kan ske, er, at vi må vinke farvel til dem. Enten forsvinder de, eller også bliver de reduceret til mindre lokale aktører. Og her er de heller ikke i sikkerhed. De sociale medier som Facebook, Twitter og You Tube gør, at de kan blive eksponeret globalt, hvad enten de vil eller ej. De kan blive fundet af mennesker, der befinder sig på den anden side af jordkloden. Derfor kan det ikke nytte noget at bilde sig selv ind, at man kan gemme sig i den globale landsby. Det er at stikke sig selv blår i øjnene,” siger Vice President Nels K. Karsvang.

 

Fakta om: MAN Diesel & Turbo er en del af MAN koncernen med sammenlagt 50.000 medarbejdere. Koncernhovedkvarteret ligger i München, mens afdelingen for Diesel & Turbo har hovedkvarter i Augsburg.

Vice President Nels K. Karsvang er født i 1971. Han er universitetsuddannet i Filosofi og Psykologi, videreuddannet som eksistentielterapeut og gestaltterapeut og har ved siden af lederopgaven hos MAN Diesel & Turbo sin egen klinik for gestalt og eksistentiel terapi. Han har arbejdet i det danske forsvar i 5 år som fysisktræner og bl.a. været udsendt som FN-soldat i 1993. Han var udviklingskonsulent i Falck i seks år indtil 2005, hvor han blev HRD-manager i daværende MAN B&W Diesel. I 2006 blev han Vice President for HR service i DK og global ansvarlig for HR udvikling og fra 2009 Vice President Global Human Ressources Development for Diesel og Turbo.