Stafetten - John Ladefoged fra SKAT

Stafetten gives i hvert nummer af LEDELSE videre til en person eller en virksomhed, der gennem sin ledelse eller sine resultater er et forbillede for andre.

Skattedirektør John Ladefoged, født 1966 i Thisted. Uddannet skatterevisor i 1991 med diplom i statsskatteforvaltning. Har gennemgået et femårigt lederudviklingsforløb i det daværende Told & Skat i årene 1995-2000. Siden 1999 har han været afdelingsleder i SKAT i skiftevis Holstebro, Herning og Esbjerg. Fra 1. november 2005 ansvarlig for opbygningen og ledelsen af det nyetablerede betalingscenter i Ringkøbing.

Stafettens indehaver er skattedirektør John Ladefoged fra SKATs landsdækkende betalingscenter i Ringkøbing. Der stod blæst om betalingscentret fra begyndelsen på grund af flytningen til Vestjylland, og kun 10 af 150, der var tilbudt forflyttelse, drog med vestpå. Det borgede umiddelbart ikke for nogen succes, men godt fire år efter etableringen er der 275 ansatte, betalingscentret fungerer særdeles effektivt og har Statens ubetinget mest tilfredse medarbejdere.

- Da jeg var så heldig at få opgaven, var min ambition at opbygge en arbejdsplads med en anderledes ledelse, end den, jeg selv kendte fra mine år i skattevæsenet. Visionen var at lave en rollemodel for en utraditionelt drevet statslig arbejdsplads, og min ambition var i højere grad at motivere og engagere medarbejderne sådan, at vi fik mest muligt af medarbejdernes ressourcer i spil. Sådan noget som kundefokus, konkurrence, innovation og nytænkning er måske ikke det mest kendetegnende for offentlige virksomheder. Men disse elementer kan man godt bygge ind i en statslig arbejdsplads, så den bevarer den offentlige arbejdsplads’ mange gode sider samtidig med, at man får noget af den dynamik ind, som ellers kun eksisterer på arbejdspladser, hvor det er nødvendigt at forny sig for at kunne klare sig i en konkurrencesituation. En kort formel for god ledelse er for mig, at det er lederens opgave at sikre, at de medarbejdere, man har ansvaret for, får størst mulig af deres ressourcer i spil til glæde for virksomhedens mission. God kommunikation om vision og mission

Jeg fik fra begyndelsen en gylden mulighed for at skabe et helt nyt center fra bunden. Jeg overtog ikke en masse ”plejer”, og der var plads til at tænke nyt. Der var ingen, der havde et solidt ejerskab eller forhold til de processer, som betalingscentret blev født med. Man kunne se på processerne med friske øjne. Samtidig fik vi mange nye medarbejdere udefra. De kom fra en anden kultur, som vi kunne drage nytte af. Mit og den øvrige ledelses kendskab til arbejdsprocesserne var fra begyndelsen meget sparsomme. Dét, vi kunne gøre, var, at kravle op på ”ølkassen” og få engageret medarbejderne i at gøre betalingscentret til en succes. I begyndelsen holdt jeg personalemøder hver uge og senere hver fjortende dag. Her fortalte jeg om situationen og om udfordringerne foran os, samt hvor godt vi havde tacklet vel overståede udfordringer. På den måde fik vi indpisket en god stemning, motivation og engagement og fik fortalt, at vi havde tillid til, at medarbejderne kunne udvikle deres kompetencer og få styr på og optimeret processerne. Det er i høj grad lykkedes, og man kan sige, at mit væsentligste virkemiddel har været synlighed og kommunikation og ikke den faglige viden.

Effektivitet og tilfredshed går hånd i hånd

Efter de første to år havde vi effektiviseret opgaveporteføljen med ca. 30 pct., og i dag har vi effektiviseret processerne, så vi er i stand til at tage dobbelt så mange opgaver ind, som det oprindeligt var planlagt. I den første medarbejdertilfredsundersøgelse efter to år kunne vi se, at medarbejderne havde den højeste medarbejdertilfredshed i hele Staten. Det, vi scorer allerhøjest på, er vores evne til at dele viden mellem kollegaer. Det giver også mig et klart billede af, at der er et godt kollegialt samarbejde, som gør det rart at komme på arbejde.

For mig er det helt naturligt, at når man har velfungerende, tilfredse medarbejdere, bliver resultaterne også derefter. I den seneste undersøgelse er tilfredsheden blandt medarbejderne steget yderligere. Jeg tror delvist det skyldes, at man har fået øje på, at det at have job i Staten faktisk er en særdeles god ting i krisetider. Men det skyldes også, at vi har skabt en arbejdsplads, hvor medarbejderne går hjem med en følelse af, at de har udført en vigtig opgave i forhold til vores velfærdssamfund, og at det står lysende klart for dem, at der i hele landet er borgere og virksomheder, der er glade for, at vi hjælper dem.