• Bliv del af et community, som tæller ca. 800 virksomheder - både offentlige og private

  • Adgang til eksklusive arrangementer

  • Adgang til netværk, CfLs Leadership og HR Pipeline og rådgivning til en væsentligt reduceret pris

  • Få adgang til CfLs hotlines

Hvem kan blive medlem af CfL?

CfL optager medlemsvirksomheder både fra det private og det offentlige erhvervsliv. Fælles for dem alle er, at de arbejder seriøst og målrettet med at udvikle ledelseskvaliteten i deres organisationer.

Hvorfor blive medlem?

Bliv medlem af CfL, hvis I ligesom CfL tror på, at ledelse er den enkeltfaktor, der betyder mest, når vi skal skabe værdi og resultater.

Brug CfL som det sted, hvor I får den nyeste viden om ledelse og erfaringsudveksler med andre om ledelse. Brug os som det ledelseshus, der kan være med til at skabe sammenhæng og helhed i jeres ledelsessystem. Hos os mødes ledere og HR-professionelle på tværs af branche og sektor, med mulighed for at blive udfordret og inspireret, høre, hvad andre gør, eller få den nyeste viden om ledelse.

Som medlem har I adgang til en række medlemseksklusive ydelser og markante besparelser. Læs mere her: Medlemsfordele

Hvem er medlemmer af CfL?

Se hvilke virksomheder, der er medlemmer hos CfL.

Sådan bliver I medlem

Kontakt os for en nærmere dialog om jeres muligheder som medlem af CfL.

Kontingent

Kontingentet fastsættes på baggrund af virksomhedens/organisationens samlede lønsum. Ved samlet tilmelding af virksomheden/kommune/region med et antal datterselskaber er det muligt at opnå en relativ stor koncernrabat.

Kontingentet betales årligt og kan opsiges skriftligt med seks måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Kontingentsatser 2018

Virksomhedens lønsum Kontingent 2018
Under 10 mio. kr. kr. 14.200,-
10 - 24 mio. kr. kr. 22.200,-
25 - 99 mio. kr. kr. 31.500,-
100 - 199 mio. kr. kr. 40.000,-
200 - 299 mio. kr. kr. 46.700,-
300 - 399 mio. kr. kr. 53.000,-
400 - 699 mio. kr. kr. 62.000,-
700 - 999 mio. kr. kr. 77.600,-
1.000 - 1.299 mio. kr. kr. 92.000,-
1.300 - 1.699 mio. kr. kr. 103.000,-
over     1.700 mio. kr. kr. 118.100,-

Nye medlemskaber

Kontingentberegningen for nye medlemsvirksomheder, der indmeldes i CfL i løbet af kalenderåret, er fastsat som vist i nedenstående oversigt.

Nye medlemsvirksomheder  
Indmeldelse fra 01.01 - 31.03 100 % af ovennævnte satser
Indmeldelse fra 01.04 - 30.06 75 % af ovennævnte satser
Indmeldelse fra 01.07 - 30.09 50 % af ovennævnte satser
Indmeldelse fra 01.10 - 31.12 25 % af ovennævnte satser + 100 % af satserne for 2019

Alle priser er eksklusive moms.