CfL ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7-10 medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen skal bestå af ledere fra medlemmer af CfL.

Formand

Claus Madsen - Adm. direktør, ABB A/S

Næstformand 

Peter Bartram - Næstformand, General, tidl. forsvarschef og professionelt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlemmer

Louise Mors - Professor MSO, Ph.d, Copenhagen Business School
Thomas Woldbye - Adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S
Tomas Therkildsen - Adm. direktør, Djøf

Direktion

Thomas Hanssen - direktør
Anja Neiiendam - direktør