CfL ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7-10 medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen skal bestå af ledere fra medlemmer af CfL.

Formand

Peter Bartram - General, tidl. forsvarschef og professionelt bestyrelsesmedlem

Næstformand 

Thomas Woldbye - Adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S

Bestyrelsesmedlemmer

Anna Frellsen, CEO, Maternity Foundation
Inge Berneke, Partner, Egon Zehnder
Louise Mors - Professor MSO, Ph.d, Copenhagen Business School
Tomas Therkildsen - Adm. direktør, Djøf

Direktion

Anja Neiiendam - Direktør
Thomas Hanssen - Direktør