Inspirationsindlæg om god ledelse - Find svaret i bogen som handler om hvordan man gennem tydelighed og holdning skærper virksomhedens DNA og præstationsmåling.

Bogen, du står med, kan ikke give dig et sammenhængende svar på god ledelse eller på, hvorfor dine nuværende og mulige fremtidige kunder skulle vælge dig og din virksomhed. Det er heller ikke meningen. Meningen er at give dig inspiration til, hvordan du og dine lederkolleger kan tackle de forskelligartede udfordringer, I står overfor nu og i fremtiden. 

Gennem oplevede udfordringer og høstede erfaringer giver den bud på, hvilke løsninger der virker, ligesom den giver et indblik i, hvilke værktøjer man kan gribe til i forskellige situationer. 

Kapitlerne kan læses enkeltvis eller samlet, og de kan give lyst til at stifte nærmere bekendtskab med de metoder og værktøjer, der er bragt i anvendelse i casene. Skulle det ske, står vi alle i CfL parat til sammen med dig at udforske og udfordre netop dine problemstillinger. Sammen bliver vi klogere og stærkere.