Inspirationsindlæg om god ledelse - Find svaret i bogen som handler om topledelse, personaleledelse og redskaber til at få alle med.

Denne bog er en samling af artikler, der fokuserer på ledelse som faglig disciplin, der skaber værdi for medarbejdere, ejere, kunder og ledelsen selv, når der arbejdes målrettet og struktureret med ledelse. 

Vi har kaldt bogen ”Videre”, fordi vi ser ledelse som en konstant stræben efter bedre resultater, efter at nå videre. Det gælder alle ledelsesniveauer og roller, og det gælder alle dele af en organisation. Det ville være nemt, hvis man som leder kunne få en fast opskrift på god ledelse. Men en sådan opskrift findes ikke. Ingen ledere kan læse i en bog, hvordan de skal forholde sig til en helt konkret situation. Som leder kan man øge sit faglige niveau ved at tilføre sig ny viden, men når det handler om virkeligheden, så må man prøve sig frem, ved at bringe sig selv i spil og hele tiden blive klogere. Bogen her er tænkt som en inspirationskilde til ledere, der hele tiden søger efter nye veje videre i udviklingen af dem selv, deres ledelse og deres organisationer.